Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego organizuje w semestrze 2011/2012 studia podyplomowe z zakresu certyfikacji i audytu energetycznego budynków.

Certyfikacja i audyt energetyczny budynków
Politechnika Wrocławska
Program studiów podyplomowych na kierunku Certyfikacja i audyt energetyczny budynków jest zgodny z „Zakresem programowym szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej” opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 17 i zawiera omówienie zagadnień takich jak:
- Akty prawne i przepisy w UE i Polsce - podstawy
- Fizyka budowli
- Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej
- Efektywność energetyczna systemów ogrzewania budynków
- Efektywność energetyczna systemów klimatyzacji w budynkach
- Efektywność energetyczna instalacji ciepłej wody
- Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych
- Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków
- Termomodernizacja i audyt energetyczny
- Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań
- Zarządzanie energią w budynkach
- Seminarium dyplomowe.
Pobierz program studiów