Program CERTO H przeznaczony jest dla audytorów zajmujących się certyfikacją energetyczną budynków i mieszkań.
Za pomocą CERTO H można wykonać certyfikację energetyczną budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych, mieszkań a także budynków zamieszkania zbiorowego, budynków pełniących różne funkcje: publiczne, magazynowe, biurowe. CERTO H pozwala wykonać obliczenia i generować raporty wymagane w projekcie budowlanym.
Opracowanie certyfikatu energetycznego lub charakterystyki energetycznej budynku wymaga przygotowania danych ogólnych o budynku. W programie CERTO H w zakładce BUDYNEK należy wprowadzić dane formalno-prawne, zdjęcie oraz inne dane, które przypisywane do całości budynku.
Zyski ciepła: globalny współczynnik zacienienia oraz moc wewnętrznych zysków ciepła. Program zawiera podpowiedzi umożliwiające przyjęcie odpowiednich dla typu i przeznaczenia budynku wartości.

Środowisko:
w tej części programu należy wybrać strefę klimatyczną i pobrać z internetu stację meteorologiczną. Przy pierwszym połączeniu ze stronami Ministerstwa Infrastruktury pobrane zostaną automatycznie wszystkie dane dotyczące 61 stacji meteorologicznych.

Wentylacja:
w tej części programu należy podać krotność wymiany n50, współczynnik osłonięcia.

Geometria:
podstawowe dane o budynku - powierzchnia, rzutu parteru oraz obwód budynku.
Wiecej na temat CERTO H na stronie: www.cieplej.pl