Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany taryfy dla paliw gazowych. Średni wzrost opłat za gaz wyniesie 7,99 procent. Natomiast hurtowa cena gazu ziemnego wzrośnie o 11,1 procent. Nowe ceny gazu PGNiG wprowadzi od 1 listopada 2008 roku.

Decyzja prezesa URE oznacza dla odbiorców indywidualnych średnio wzrost opłat od 4,2 do 6,8 procent. Osoby, które używają gazu ziemnego do gotowania (grupa taryfowa W-1) zapłacą średnio miesięcznie więcej o 1,24 zł, ci którzy używają gaz do gotowania i podgrzewania wody (grupa taryfowa W-2) - 5,30 zł, a rachunki za ogrzewanie (grupa taryfowa W-3) wzrosną średnio o 20,73 zł. Dla odbiorców przemysłowych średnie opłaty za gaz wzrosną od 6,8 procent do 10,3 procent. Stopień wzrostu uzależniony jest od ilości zużywanego gazu.

Wprowadzenie zmian taryfy gazowej jest konieczne m.in. z powodu znacznego wzrostu kosztów pozyskiwania gazu ziemnego z importu, którego aktualna cena ustalana jest w oparciu o średnią cenę produktów ropopochodnych sprzed dziewięciu miesięcy. A te były wysokie. W stosunku do założeń taryfowych przyjętych w kwietniu bieżącego roku wzrosły o ponad 20 procent i zaczęły być odczuwalne już od III kwartału 2008 roku.

Źródło: Polska.pl