Centrum Zastosowania Technik Sanitarnych na SHKG - Branżowych Targach Techniki Sanitarnej, Grzewczej oraz Klimatyzacji i Automatyzacji Budynków.

Centrum Zastosowania Technik Sanitarnych na SHKG 2011
SHKGPodczas branżowych targów SHKG, które odbędą się w Lipsku w dniach 12-14 października br. zaprezentowany zostanie wystawa specjalna pod hasłem "Centrum Zastosowania Technik Sanitarnych". Jej organizatorem są niemieckie stowarzyszenia i związki branżowe, które postawiły sobie za cel prezentację najnowszych produktów spełniających wyjątkowe wymagania użytkowników. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, łazienki o bardzo małej powierzchni, łazienki wellness, a także Blue Responsibility, czyli techniki zaopatrywania w wodę, długotrwałe rozwiązania sanitarne, a także higiena wody pitnej. Organizatorzy, branżowe i lokalne związki technik sanitarnych przy wsparciu swoich partnerów branżowych z handlu hurtowego chcieli w atrakcyjny sposób przedstawić odwiedzającym produkty znanych producentów. W Centrum Zastosowania Technik Sanitarnych uczestniczą między innymi przedsiębiorstwo handlu hurtowego Richter + Krenzel, a także hurtowni "Sächsische Haustechnik".

„Oczekujemy, że nasza wystawa specjalna będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem, ponieważ, aż trzy czwarte ubiegłorocznych odwiedzających SHKG, oceniło technikę sanitarną jako najważniejszy element oferty targów" - mówi Markus Geisenberger, Dyrektor Zarządzający Targów Lipskich GmbH.

„Odwiedzając targi branżowe, każdy instalator jest zainteresowany poznaniem pełnej oferty najnowszych produktów, ale oczekuje również prezentacji ich zastosowania w praktyce. Wystawa specjalna Centrum Zastosowania Technik Sanitarnych oraz stoiska wystawców targów SHKG 2011 spełniają te oczekiwania" - twierdzi Herbert Reischl, Przewodniczący Branżowego Związku Technik Sanitarnych Landu Saksonii. Tak duże zainteresowanie jest rezultatem dobrego stanu zamówień na rok 2010, przy czym ocenia się, iż trzy na cztery zakłady spodziewają się w 2011 roku równie dobrej lub nawet lepszej koniunktury, wyjaśnia Reischl.

Nadchodzącej jesieni targi SHKG będą ponownie najważniejszym spotkaniem branżowym producentów, dostawców i użytkowników we wschodnich Niemczech. Oferta obejmuje m.in. techniki sanitarne, ściekowe i grzewcze, techniki klimatyzacyjne, chłodnicze, wentylacyjne, systemy alternatywnych i odnawialnych energii, a także ochronę przeciw pożarową, cieplną, dźwiękową i antykorozyjną.

Wschodnioniemieccy instalatorzy traktują targi SHKG jako źródło informacji o nowych trendach w branży. Dodatkowym walorem są odbywające się równocześnie Branżowe Targi Techniki dla Budynków, Elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji - efa, które nastawione są na energooszczędne usług i rozwiązań dla budynków. Targi SHKG wraz z efa obejmują prawie wszystkie obszary technicznego wyposażenia budynków.

Równocześnie Targi Lipskie organizują Środkowoniemieckie Forum Budowlane, wydarzenie otwarte dla zwiedzających z wystawą towarzyszącą, gdzie szczególnie oczekiwani są architekci, projektanci, inżynierowie, a także przedstawiciele rynku nieruchomości. Środkowoniemieckie Forum Budowlane zajmuje się zagadnieniami z zakresu stanu rozwoju przykładowo z punktu widzenia planowania przestrzennego i miejskiego, projektowania budynków bez barier i wydajnych energetycznie technik budowlanych. Te trzy imprezy branżowe tworzą wspólnie jedyne w swoim rodzaju zestawienie tematów, produktów i rozwiązań dotyczących wszelkich aspektów współczesnych technik budowlanych.

Źródło: Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.