Firma Systemair S.A. zaprasza na szkolenia w nowootwartym (7 listopada br.) Centrum Szkoleniowym znajdującym się w siedzibie firmy w Łazach pod Warszawą.


Centrum szkoleniowe Systemair to sala z profesjonalnym zapleczem multimedialnym, miejscem na catering i stanowiskiem z kompletną instalacją wentylacyjną, pozwalającą na wykonanie praktycznych montaży urządzeń i pomiarów ciśnienia powietrza w instalacji.
Pierwsze spotkanie w Centrum Szkoleniowym Systemair S.A. odbyło się 7 listopada 2006 roku. Celem firmy było stworzenia miejsca, gdzie instalatorzy mogą w formie prezentacji i swobodnej dyskusji przyswajać wiedzę teoretyczną na temat wentylacji jednocześnie podnosząc kwalifikacje praktyczne. Instalatorzy i automatycy doskonalą swoje umiejętności w salach wykładowych z pełnym zapleczem audiowizualnym i w części praktycznej wyposażonej w kompletną instalację wentylacyjną. Elementy tej instalacji pozwalają wykonywać zarówno proste ćwiczenia montażowe jak też podłączenia automatyki sterowania, a także wykonywanie pomiarów ciśnienia.
Źródło: Systemair S.A.