Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – w pierwszym półroczu 2008 odnotowała przychody na poziomie ponad 38 mln zł, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. Zysk netto w I półroczu 2008 wyniósł 4,4 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna osiągnęła poziom 13,8%, a rentowność netto 11,7%.

„Nasze wyniki finansowe obrazują potencjał branży budowlanej. Odbiorcy chętnie inwestują w nowoczesne, energooszczędne urządzenia. Dlatego obserwujemy duże zainteresowanie naszą ofertą, co pozwala optymistycznie patrzeć na kolejne kwartały tego roku” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Decydujący wpływ na wyniki Centrum Klima miało:
- Duża dynamika wzrostu krajowej gospodarki – w szczególności sektora budowlanego i produkcji przemysłowej;
- Konsekwentne poszerzanie oferty handlowej – dzięki wprowadzeniu nowych produktów;
- Intensyfikacja importu materiałów i urządzeń z rynków azjatyckich – co przełożyło się na uatrakcyjnienie oferty handlowej;
- Wzrost wydajności produkcji własnej – dzięki unowocześnieniu i rozbudowie parku maszynowego;
- Intensyfikacja sprzedaży eksportowej – głownie na rynkach Unii Europejskiej;
- Doskonalenie jakości i poziomu sprzedaży;
- Działania marketingowe – kreujące wizerunek i rozpoznawalność Centrum Klima.

Popyt na urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne wiąże się ściśle z sytuacją w sektorze budowlanym, w którym urządzenia te mają główne zastosowanie. Z uwagi na obserwowaną na rynku tendencję do budowania obiektów o wysokim standardzie wykończenia, należy spodziewać się dalszego dynamicznego rozwoju Centrum Klima.

„Zgodnie z zapowiedziami planujemy powiększenie naszych mocy produkcyjnych. Jesteśmy w trakcie budowy drugiej hali produkcyjnej, wiaty magazynowej oraz rozbudowy parku maszynowego w Piastowie. Wszystkie prace planujemy zakończyć w IV kwartale 2008 roku. Ponadto, przygotowujemy się do budowy nowego zakładu w Wieruchowie. Jesteśmy przekonani, że wpłynie to zwiększenie produkcji, a w efekcie na przyszłe wyniki finansowe” – dodaje Marek Perendyk. Strategia rozwoju Centrum Klima zakłada debiut akcji spółki na rynku regulowanym GPW. Zgodnie z raportem analitycznym Domu Maklerskiego BOŚ – z 14 lipca 2008 – spółka wyceniona została na 19,96 zł za akcję metodą DCF, natomiast metodą mieszaną na 18,19 zł za akcję. Centrum Klima notowana jest na New Connect od maja 2008.

Informacje o firmie:
Centrum Klima jest liderem w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce. Firma 78% przychodów ze sprzedaży uzyskuje z dystrybucji towarów innych producentów głównie z Europy oraz Azji. Centrum Klima zajmuje się także sprzedażą produktów własnych, głównie systemów kanałów okrągłych, stanowiących 22% przychodów.

Asortyment oferowany przez Centrum Klima dostępny jest, poza rynkiem polskim, w krajach Unii Europejskiej takich jak: Belgia, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, Czechy, Kraje Skandynawskie.

Spółka odnotowuje dynamiczny wzrost wyników finansowych oraz wskaźników rentowności. W latach 2003-2007 średnioroczny wzrost przychodów Centrum Klima wynosił 35%, natomiast zysk netto wzrastał w tym okresie średnio o ponad 73% rocznie.

Obserwowana na rynku budowlanym tendencja wzrostowa ma bezpośredni wpływ na popyt na produkty Centrum Klima. Z tego względu firma rozbudowuje obecnie swoje moce, które dzięki inwestycjom pod koniec 2008 wzrosną o 50%. Śródki na inwestycje w wysokości ponad 7 mln zł Centrum Klima pozyskała z emisji akcji – 27 maja 2008 – podczas debiutu na rynku New Connect. Centrum Klima istnieje od 1995 roku i obecnie zatrudnia ponad 100 osób.

Wiecej na www.centrumklima.com.pl