Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – realizuje inwestycje zmierzające do dynamicznej rozbudowy parku maszynowego w Wieruchowie. Spółka rozpoczęła projektowanie nowego kompleksu biurowego i magazynowo-produkcyjnego o powierzchni ponad 11.000 m2. Wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 35 mln zł.

Program inwestycyjny Centrum Klima obejmuje budowę nowego kompleksu o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym i biurowym. W tym celu spółka zawarła umowę z firmą Skalski Sp. z o.o., dotyczącą opracowania koncepcji architektoniczno-technicznej oraz projektu budowlanego i wykonawczego. Uruchomienie zakładu planowane jest w 2011 roku.

„Od początku 2007 roku realizujemy szereg inwestycji zmierzających do rozwoju Centrum Klima i umocnienia jej pozycji na rynku. Budowę nowego zakładu w Wieruchowie traktujemy jako jedno z naszych kluczowych przedsięwzięć. Ponadto, naszym priorytetem jest gruntowny rozwój firmy – inwestując w technologię stajemy się bardziej konkurencyjni w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Zakład produkcyjny wyposażony będzie w sprzęt najnowszej generacji, spełniający wymagane normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Dzięki temu wzrosną nasze moce wytwórcze, jak również udział produkcji własnej w przychodach ze sprzedaży” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Przyjęta przez Zarząd strategia rozwoju na lata 2008-2012 – ukierunkowana na powiększenie skali działalności i umocnienie pozycji lidera w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej – zakłada intensywne inwestycje w zwiększenie zdolności wytwórczych firmy. Spółka dąży do wzrostu udziału produkcji własnej w przychodach ze sprzedaży z obecnych 22 do 30% w 2012 roku.

W czwartym kwartale 2008 planowane jest również ukończenie budowy drugiej hali produkcyjnej w Piastowie o powierzchni 1.300 m2, która pozwoli zwiększyć produkcję Centrum Klima o ok. 50%. Aktualnie w zakładzie w Piastowie działają nowe maszyny do produkcji elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, takich producentów jak: Spiro, Tormec i Wammes Machinery. Inwestycji towarzyszy budowa wiaty magazynowej o powierzchni 400 m2, modernizacja infrastruktury i parkingów oraz wymiana nawierzchni na placu manewrowym. Spółka pozyskała środki na ten cel przede wszystkim z emisji akcji na rynku NewConnect, na którym zadebiutowała 27 maja 2008.

Centrum Klima osiągnęła w 2007 roku przychody w wysokości 71 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2006 roku o 38,4%. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł 8,1 mln zł i wzrósł o 62% wobec roku 2006. Natomiast w pierwszym półroczu 2008 spółka odnotowała przychody na poziomie ponad 38 mln zł, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. Zysk netto wyniósł 4,4 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I półroczu 2008 osiągnęła poziom 13,8%, a rentowność netto 11,7%.

Centrum Klima planuje do końca I kwartału 2009 roku przejść z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Umożliwi to Spółce pozyskanie środków m.in. na realizację projektu w Wieruchowie.

Informacje o firmie:

Centrum Klima jest liderem w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce. Firma 78% przychodów ze sprzedaży uzyskuje z dystrybucji towarów innych producentów głównie z Europy oraz Azji. Centrum Klima zajmuje się także sprzedażą produktów własnych, głównie systemów kanałów okrągłych, stanowiących 22% przychodów.

Asortyment oferowany przez Centrum Klima dostępny jest, poza rynkiem polskim, w krajach Unii Europejskiej takich jak: Belgia, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, Czechy, Kraje Skandynawskie.

Spółka odnotowuje dynamiczny wzrost wyników finansowych oraz wskaźników rentowności. W latach 2003-2007 średnioroczny wzrost przychodów Centrum Klima wynosił 38,6%, natomiast zysk netto wzrastał w tym okresie średnio o ponad 72% rocznie.

Obserwowana na rynku budowlanym tendencja wzrostowa ma bezpośredni wpływ na popyt na produkty Centrum Klima. Z tego względu firma rozbudowuje obecnie swoje moce, które dzięki inwestycjom pod koniec 2008 wzrosną o 50%. Śródki na inwestycje w wysokości ponad 7 mln zł Centrum Klima pozyskała z emisji akcji – 27 maja 2008 – podczas debiutu na rynku New Connect. Centrum Klima istnieje od 1995 roku i obecnie zatrudnia ponad 100 osób.

Więcej na www.centrumklima.com.pl