Informujemy, że firma Centrum Klima zmieniła nazwę oraz adres korespondencyjny.


Informujemy, że w wyniku przerejestrowania danych firmy, zmianie uległa nazwa oraz dane adresowe Centrum Klima. Numery telefonów oraz e-mail nie zostały zmienione. Pozostaje również ten sam numer NIP.
Nowe aktualne dane rejestracyjne:


Centrum Klima Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 4
05-820 Piastów

NIP 522-10-22-534
Za naszym pośrednictwem firma prosi o aktualizację danych w systemach księgowych i handlowych oraz używanie wyłącznie powyższych danych w korespondencji i współpracy z firmą Centrum Klima Sp. z o.o.

CENTRUM KLIMA Sp. z o.o., hurtownia i producent materiałów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, działa nieprzerwanie od 1995 roku. Centrum Klima jest też dystrybutorem urządzeń wielu renomowanych producentów krajowych i zagranicznych. W 2002 roku firma nabyła teren wraz z budynkami w Piastowie k. Warszawy przy ul. Noakowskiego 4, gdzie obecnie zlokalizowana jest część produkcyjna, jak również siedziba oraz magazyn wysokiego składowania.