Centrum Klima - lider rynku wentylacji i klimatyzacji w Polsce, członek międzynarodowej grupy Lindab - przejęła kompetencje działu wentylacji Lindab Polska w segmencie produktów wentylacyjnych przeznaczonych na rynek polski. Tym samym, jako firma należąca do Grupy Lindab, Centrum Klima stała się wyłącznym reprezentantem Lindab na rynku wentylacji i klimatyzacji w Polsce.

Centrum Klima zastąpi polski oddział Lindab w zakresie wentylacji
Lindab AB – kontynuując strategię integracji Centrum Klima w strukturach grupy – zadecydował, że Centrum Klima stanie się jedynym zależnym podmiotem reprezentującym Lindab na rynku polskim w obszarze wentylacji. W związku z tym podjęta została decyzja o zakończeniu działalności działu wentylacji spółki Lindab Polska.

„Taka zmiana wydaje się naturalnym krokiem, który zapewni ujednolicenie i podwyższenie standardów obsługi klientów Centrum Klima i Grupy Lindab na rynku Polskim. Krok ten zabezpieczy także grupę przed zjawiskiem konkurencji wewnętrznej. W związku z prowadzonymi działaniami, podjęliśmy także decyzję o zatrudnieniu 2 dotychczasowych przedstawicieli handlowych Lindab Polska, co ułatwi dotychczasowym klientom bezproblemowe kontynuowanie współpracy w ramach grupy” – powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Lindab – szwedzka firma z branży wentylacyjnej i budowlanej – w kwietniu 2012 roku przejął od większościowych akcjonariuszy Centrum Klima pakiet 51,8% akcji spółki. Ustalona cena za akcję wynosiła 14,50 zł, co na dzień 26 kwietnia oznaczało premię w wysokości 26,3% względem średniego kursu akcji Centrum Klima z okresu ostatnich trzech miesięcy. W dniu 2 maja Lindab ogłosił wezwanie na pozostałe akcje spółki po takiej samej cenie, czyli 14,5 zł, które zakończyło się uzyskaniem 96,73% akcji Centrum Klima. Transakcja nie podlega zatwierdzeniu przez organy ochrony konkurencji. Marek Perendyk oraz Wojciech Jakrzewski pozostają w kadrze zarządzającej spółki. Dzięki włączeniu do grupy Lindab spółka poszerzyła port folio swoich produktów o asortyment Lindab i Spiro.

Sprzedaż eksportowa Centrum Klima w I kwartale 2012 roku wzrosła o 19% i stanowi obecnie blisko 38% przychodów spółki, co w pierwszym kwartale dało kwotę w wysokości około 8,8 mln zł. Centrum Klima działa na rynkach 40 krajów, m.in. Skandynawii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, natomiast największy udział w przychodach z eksportu należy do Niemiec, Belgii i Holandii.


Informacje o firmie Centrum Klima:
Informacje o firmie Centrum KlimaCentrum Klima jest członkiem międzynarodowej grupy Lindab oraz liderem na polskim rynku w zakresie produkcji i dystrybucji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firma działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku, a od 2009 akcje spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na GPW w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich. W kwietniu spółka została włączona do międzynarodowej Grupy Lindab działającej w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz budowlanej.
Centrum Klima generuje ponad 31% przychodów ze sprzedaży produktów własnych (wzrost o 48,56% wobec 2010 roku), natomiast pozostałą część stanowi dystrybucja towarów innych producentów, głównie z Europy oraz Azji. Dynamiczny rozwój oferty produktowej i ekspansja na rynkach zagranicznych to jedno z głównych założeń strategicznych Centrum Klima. Eksport gwarantuje spółce ciągłość zamówień o marżach nawet czterokrotnie wyższych niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, co ma przełożenie na stabilność produkcji. Obecnie spółka prowadzi działania handlowe dla ponad 3000 klientów w 40 państwach, m.in. z Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy. W 2011 roku eksport stanowił 34,45% przychodów (wzrost o 37,92% wobec 2010 roku), a długoterminowa strategia zakłada wzrost do poziomu 45%.
Produkty oferowane przez spółkę dostarczane są generalnym wykonawcom, firmom instalacyjno-montażowym, deweloperom oraz podmiotom działającym w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. W latach 2007-2011 Centrum Klima zrealizowała projekty na rzecz prestiżowych odbiorców oraz w znanych lokalizacjach, do których należą instytucje i obiekty użyteczności publicznej, centrale banków, duże centra handlowe, w tym m.in.:
• siedziba PAN, Pałac Prezydencki, Stacja Metra Kabaty
• Stadnion Narodowy, PGE Baltic Arena
• Bank PKO BP, Nordea, Deutsche Bank, Alior Bank,
• Centrum handlowe Złote Tarasy, Tesco, Carrefour
• Toyota Motor Poland, Vistula, Procter&Gamble, Cinema City Warszawa, LG Electronics, Volkswagen.
Centrum Klima posiada nowoczesny park maszynowy, w którego skład wchodzą maszyny czołowych producentów, takich jak: Spiro Int. (Szwajcaria), Azimuth Machinery (Kanada), Tormec (Szwajcaria), Drossbach (Niemcy), Cidan (Dania),Omera (Włochy). Firma dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-handlowym. Magazyn, hala produkcyjna oraz budynek biurowy zlokalizowane są w Wieruchowie. W Warszawie natomiast mieści się punkt sprzedaży i obsługi klienta wraz z dodatkowym magazynem. W latach 2008-2011 Centrum Klima zrealizowała inwestycje o wartości ponad 40 mln zł, w tym na park maszynowy 16 mln zł. Plan inwestycyjny na lata 2012-2013 wynosi 45 mln zł, z czego niemal 50% przeznaczone zostanie na nowe – zaawansowane technologicznie – maszyny. Centrum Klima oferuje swoim kontrahentom produkty najwyższej jakości, które spełniają najsurowsze normy m.in. Unii Europejskiej. Ponadto, spółka wdrożyła system zarządzana jakością ISO 9001:2008. Dzięki niezwykłej dbałości o produkty, Centrum Klima była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach za innowacyjność i jakość. Spółka otrzymała m.in. tytuły: Perły Polskiej Gospodarki, Jakość Roku oraz Lider Innowacji.
www.centrumklima.pl

Informacje o Lindab:
Informacje o LindabLindab – spółka zajmująca się produkcją systemów wentylacyjnych oraz wytwarzaniem produktów dla budownictwa:
Lindab zajmuje się opracowywaniem, produkcją, oferowaniem oraz dystrybucją produktów i rozwiązań systemowych ze stali głównie dla budownictwa, które ułatwiają proces wznoszenia konstrukcji oraz poprawiają klimat wewnątrz pomieszczeń.
Lindab prowadzi działalność w ramach trzech segmentów: Wentylacja, Komponenty dla Budownictwa, oraz Systemy Budowlane. Produkty oferowane przez Lindab charakteryzują się wysoką jakością wykonania, łatwością montażu, energooszczędnością, dbałością o środowisko oraz wysokim poziomem obsługi serwisowej. Wszystkie te czynniki wpływają na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.
W 2011 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży Grupy wyniosła 6878 mln SEK. Grupa prowadziła działalność w 31 krajach i zatrudniała ok. 4300 pracowników. Głównym rynkiem działalności Lindab jest budownictwo przemysłowe, na które przypada 80% sprzedaży, zaś pozostałe 20% sprzedaży Grupy przypada na budownictwo mieszkaniowe. W 2011 r. na kraje nordyckie przypadało 46%, na region Europy Środkowo-Wschodniej/WNP (państwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz pozostałe państwa byłego ZSSR) 23%, na państwa Europy Zachodniej 28% oraz na pozostałe rynki 3% sprzedaży ogółem.
Akcje Grupy Lindab notowane są na rynku spółek o średniej kapitalizacji Nasdaq OMX Nordic Exchange w Sztokholmie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.lindabgroup.com.