Spółka Centrum Klima, która tydzień temu złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, planuje do połowy 2011 r. zainwestować 35 mln zł, poinformował prezes Marek Perendyk w rozmowie z agencją ISB. Część środków spółka chce pozyskać z oferty publicznej zaplanowanej na I kw. 2009 r.- Będziemy inwestować głównie w zwiększenie mocy produkcyjnych i powierzchni magazynowej
- powiedział Perendyk.
Centrum Klima jest obecnie notowana na NewConnect, ale w I kw. chce przeprowadzić ofertę publiczną i przenieść się na rynek główny GPW. >>

- Praktyka pokazała, że NewConnect nie jest wystarczającym miejscem dla dużej spółki o solidnych fundamentach jak nasza
- powiedział Perendyk. Dodał, że przeniesienie notowań ma zwiększyć płynność walorów spółki (która jest dziś bardzo niska również ze względu na małą liczbę akcji w obiegu) i pomóc w pozyskaniu środków potrzebnych na rozwój.
Perendyk zaznaczył jednak, że spółka ma wysoką zdolność kredytową i najwyższy rating w obsługującym ją CitiBanku), nie musi więc przeprowadzić dużej oferty za wszelką cenę. Również termin oferty będzie zależeć od warunków na rynku.

- Złożyliśmy prospekt i chcemy przeprowadzić ofertę w I kw., ale możemy z nią poczekać, jeśli warunki na rynku będą złe
- powiedział prezes. Oferującym będzie Dom Inwestycyjny BRE Bank.
W ramach oferty prywatnej zakończonej w maju br. spółka przydzieliła akcje, których udział w podwyższonym kapitale stanowi 7,59%. Pozyskane z emisji środki, w wysokości 7,75 mln zł., spółka przeznaczyła na rozbudowę istniejącego już zakładu i budowę nowych hal produkcyjnych.
Centrum Klima jest producentem i dystrybutorem elementów systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Przychody ze sprzedaży spółki w 2007 roku wyniosły 72,1 mln zł, a zysk netto 8,2 mln zł. Szacunki na 2008 rok zakładają osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 83,5 mln zł oraz zysku netto w wysokości 10 mln zł, spółka nie podała jednak oficjalnej prognozy.
W pierwszym półroczu 2008 r. spółka odnotowała przychody na poziomie ponad 38 mln zł, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. Zysk netto w I półroczu 2008 r. wyniósł 4,4 mln zł.
Strategia rozwoju spółki zakłada m.in. zwiększenie udziału produktów własnych w sprzedaży (obecnie wynosi on ok. 22%), a także zwiększenie udziału eksportu w przychodach.

- Dążymy do maksymalnej możliwej dywersyfikacji naszej oferty produktowej i rynków, na których działamy
- powiedział Marek Perendyk.
Spółka obecnie chce zwiększać swój udział na rynkach Europy Zachodniej.

- Rosja to wielki i ciekawy rynek, ale w tym momencie zbyt ryzykowny biznesowo
- ocenił Perendyk.
Spółka nie planuje obecnie przejęć, ale nie wyklucza ich w przyszłości.

- Musimy na razie zbudować bardzo silną bazę, silną produkcję, a potem jest to możliwe
- powiedział Perendyk.
Dodał, że w przyszłości jest to możliwa droga rozwoju.

- Liderzy lokalnych rynków, takich jak Belgia, to firmy o obrotach podobnych do naszego
- powiedział Perendyk. Jego zdaniem firma może myśleć o przejęciach, kiedy w sposób organiczny zwiększy swoje przychody o ok. 15 mln euro ponad stan obecny. Według niego może to być możliwe ok. 2011 r., kiedy Centrum Klima zakończy planowany program inwestycyjny.
Źródło: ISB