Centrum Klima przenosi się na GWP.


Jak czytamy w ''Pulsie Biznesu" 30 września walne Centrum Klima, producenta i dystrybutora instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału i emisji do 2 mln akcji oraz ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.