Centrum Klima S.A. osiągnęła w I kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 23,14 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 8% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. Zysk netto wyniósł 1,24 mln zł, a EBITDA wyniosła 2,91 mln zł.

Centrum Klima: Wzrost przychodów w I kwartale 2012
W pierwszym kwartale 2012 roku (wobec analogicznego okresu roku 2011):
• produkcja własna wzrosła o 39% i stanowi obecnie ponad 38% przychodów
• eksport wzrósł o ponad 19% i stanowi niemal 38% przychodów


Centrum Klima - Przychody ze sprzedaży 2010-2012
Przychody ze sprzedaży produkcji własnej na rynku krajowym wzrosły aż o 82% w stosunku do I kwartału 2011 roku. Wynika to m.in. z dobrej koniunktury na rynku budowlanym oraz rosnącej wśród odbiorców świadomość wysokiej jakości systemów wentylacyjnych i płynących z tego korzyści w postaci oszczędności energii.
Centrum Klima realizuje rozbudowę zakładu produkcyjnego w Wieruchowie. Spółka na pokrycie kosztów inwestycji – o łącznej wartości 40-50 mln zł – pozyskała środki w wysokości 33,5 mln zł brutto, w ramach leasingu zwrotnego. Pozostała część zostanie sfinansowana kredytem, na który spółka uzyskała promesę bez limitu kwotowego. Rozbudowa zakładu produkcyjnego rozpocznie się w II kwartale 2012 i zakończy jeszcze w tym roku. Tym samym już w 2013 roku firma wprowadzi na rynek nowy, wysokomarżowy produkt, przeznaczony głównie na eksport. Dzięki inwestycji Centrum Klima znajdzie się w gronie światowych liderów technologicznych na rynku HVAC i znacząco zwiększy możliwości produkcyjne oraz magazynowe.

„Pierwszy kwartał 2012 roku był dla nas bardzo pracowity. W styczniu uzyskaliśmy certyfikat szczelności instytutu Swedcert dla pełnego portfolio naszych produktów oraz zakładu produkcyjnego, który otwiera nam drogę do intensywnej ekspansji na wymagającym rynku skandynawskim. Ponadto, aktywnie uczestniczymy w imprezach targowych, aby umacniać swoją pozycję zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych oraz pozyskiwać kolejnych kontrahentów. Inwestycja w rozwój to fundament naszego sukcesu. Obecnie jesteśmy w trakcie rozbudowy zakładu produkcyjnego w Wieruchowie. Wkrótce powinny rozpocząć się prace budowlane, a produkty trafią na rynek już w przyszłym roku. To kolejny czynnik, który umożliwi nam dynamiczny wzrost. Mimo sezonowości branży szczególnie widocznej w pierwszym kwartale po raz kolejny wzrosły przychody, co potwierdza słuszność naszych inwestycji w nowoczesne technologie i pozyskiwanie kolejnych rynków zbytu. Spodziewamy się, że 2012 rok przyniesie dalszą pozytywną dynamikę wyników finansowych” – powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima.

W dniu 5 kwietnia 2012 roku akcjonariusze Centrum Klima podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2011 w wysokości 0,50 zł na akcję. Łącznie spółka przeznaczy na ten cel ponad 52% jednostkowego zysku netto, czyli około 4,26 mln zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 20 kwietnia 2012, a dniem wypłaty dywidendy będzie 8 maja 2012.

Od momentu debiutu Centrum Klima na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 roku, spółka wypłaciła dywidendę na łączną kwotę 9,31 mln zł:
• W 2010 roku 3,83 mln zł, (co stanowiło 0,45 złotego na akcję)
• W 2009 roku 3,83 mln zł, (co stanowiło 0,45 złotego na akcję)
• W 2008 roku 1,65 mln zł, (co stanowiło 0,30 złotego na akcję).

Centrum Klima konsekwentnie umacnia swoją pozycję zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Spółka osiągnęła w 2011 roku przychody w wysokości 93,24 mln zł, czyli o 10,34% wyższe wobec 2010 roku. Zysk netto wzrósł o 21,65%, do poziomu 8,09 mln zł – tym samym rentowność netto podniosła się do 8,67%. Rekordowy był wskaźnik EBITDA, który zwiększył się aż o 31,66% i wyniósł 13,53 mln zł.