Centrum Klima osiągnęła w I półroczu 2011 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 45,62 mln zł, co oznacza wzrost o 16,67% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku. Zysk netto wzrósł o 16,61% do 3,72 mln zł (wobec 3,19 mln zł w I półroczu 2010 roku). Przychody ze sprzedaży eksportowej przekroczyły 15 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2010 o 38%. Udział eksportu w przychodach ogółem sięga 33%.

Centrum Klima - wzrosły przychody i zysk netto
Doskonałe wyniki Centrum Klima to efekt uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego w Wieruchowie oraz systematycznego rozszerzania działalności eksportowej. Pozwoliło to na wzrost skali działalności, dalszą dywersyfikację rynków zbytu oraz uzyskanie satysfakcjonujących marż. W porównaniu do I półrocza 2010 zwiększyła się także skala produkcji własnej - o ponad 37%, a jej udział w przychodach ogółem wynosi już niemal 30%.
Centrum Klima - wzrosły przychody i zysk netto
„Centrum Klima jest spółką, która konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju i zwiększa skalę działalności. Nasze wyniki finansowe z roku na rok są co raz lepsze. Zdobywamy kolejne rynki zbytu, gdzie możemy osiągać zdecydowanie bardziej satysfakcjonujące marże. Ponadto, inwestujemy w rozwój organiczny. Obecnie trwają prace zmierzające do rozbudowy zakładu w Wieruchowie i uruchomienie nowej linii produkcyjnej, która zwiększy naszą konkurencyjność na rynkach światowych. Rozpoczęliśmy współpracę z sieciami sklepów budowlanych, m.in. Bricoman, a także uruchomiliśmy infolinię dla klientów. Poszerzenie kanałów dystrybucji to jeden z naszych celów na drugie półrocze 2011” – powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima.

W I półroczu 2011 roku udział eksportu w przychodach wzrósł do 33%. Zgodnie z przyjętą strategią, docelowy udział eksportu powinien sięgnąć 45%. Od początku 2010 roku spółka rozpoczęła działania handlowe z kontrahentami m.in. z Austrii, Chorwacji, Wysp Owczych, Maroka, Szwajcarii i Turcji. Centrum Klima nawiązała także współpracę z nowymi partnerami ze Szwecji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Bułgarii, Holandii, Rumunii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Finlandii, Danii czy też Portugalii. Łącznie spółka realizuje sprzedaż na rzecz klientów z 37 państw na świecie.

Centrum Klima wypłaciła już częściowo dywidendę za rok 2010, która została uchwalona na poziomie 0,45 zł na akcję. Łącznie spółka przeznaczyła na ten cel 58% zysku jednostkowego netto, czyli około 3,83 mln złotych. Od momentu debiutu Centrum Klima na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 roku, spółka wypłaciła w postaci dywidendy łącznie kwotę 5,48 mln zł:
• W 2008 roku 1,65 mln zł, co stanowiło 21,7% zysku (co stanowiło 0,30 złotych na akcję),
• W 2009 roku 3,83 mln zł, co stanowiło 57% zysku (co stanowiło 0,45 złotych na akcję).

Produkty Centrum Klima są od czerwca 2011 dostępne w sklepach Bricoman. Rozpoczęcie współpracy z siecią marketów budowlanych to kolejny krok w zakresie poszerzania kanałów dystrybucji Centrum Klima. Intencją zarządu spółki jest nawiązanie współpracy z kolejnymi sieciami marketów o zasięgu ogólnopolskim.
Spółka uruchomiła także nowy kanał komunikacji z klientami. Od 13 lipca 2011, dzwoniąc pod specjalny numer infolinii 0-801-022-250, uzyskać można szczegółowe informacje o nowoczesnych systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, znajdujących się w ofercie Centrum Klima, jak również fachowe porady specjalistów technicznych, dotyczące montażu, obsługi i konserwacji poszczególnych produktów.