Centrum Klima - wysoka jakość produktów potwierdzona przez Instytut Techniki Budowlanej.

Centrum Klima - wysoka jakość produktów potwierdzona przez ITB
Centrum Klima - wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - od lat są wyznacznikiem najwyższej jakości w branży. Priorytetem spółki jest stałe doskonalenie właściwości technologicznych wyrobów i tym samym zwiększanie udziałów rynkowych nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Potwierdza to certyfikat jakości Instytutu Techniki Budowlanej nadany przewodowi elastycznemu MOizo. Wyróżnienie w standardzie PN-EN 13501-1:2004 zaświadcza o ogniotrwałych właściwościach tego produktu.

ITBPodstawowym celem badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej jest zapewnienie najwyższej jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych. Centrum Klima zajmuje się produkcją oraz dystrybucją materiałów zaliczanych do branży HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning), która jest częścią sektora budowlanego. Spółka stosuje nowoczesną technologię produkcji, dzięki czemu jej asortyment posiada zdecydowanie wyższe parametry techniczne niż produkty obecnie dostępne na rynku.

MOizoPrzewód ogniotrwały MOizo został zaprojektowany specjalnie na potrzeby rynku instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Dzięki zastosowanym materiałom i technologii przewód jest odporny na bardzo wysokie temperatury, dochodzące nawet do +2500oC. Taka wytrzymałości produktu powoduje, że może być on z powodzeniem stosowany m.in. do rozprowadzania ciepłego powietrza z kominków.

"Priorytetem Centrum Klima jest współpraca ze wszystkimi klientami i kontrahentami na jak najwyższym poziomie, zarówno pod względem produkcyjnym, jak i sprzedażowym. Już teraz posiadamy bardzo nowoczesny park maszynowy i stosujemy zaawansowane technologie produkcyjne. Cieszy nas fakt, że wysoka jakość produktów zyskuje uznanie nie tylko wśród renomowanych instytucji, ale także na wymagających rynkach Europy Zachodniej, co niewątpliwie buduje prestiż i zaufanie do naszej firmy" - mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Centrum Klima konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Potwierdzają to również wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2010 roku, które - mimo długiej zimy - utrzymały się na poziomie porównywalnym z rokiem 2009. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 17,05 mln zł. Zysk netto wyniósł 1,30 mln zł, czyli o 3,25% więcej niż w I kwartale 2009 roku. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 29,2% (z 3,63 mln w I kwartale 2009 do 4,70 mln w I kwartale 2010).
Źródło: Centrum Klima S.A.