Centrum Klima - lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce - w I kwartale 2009 osiągnęła przychody na poziomie 17 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 1,3 mln zł. W tym samym okresie zysk operacyjny wyniósł 2 mln zł, a rentowność operacyjna osiągnęła wartość 11,8%. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o ponad 24% (z 2,9 mln w I kwartale 2008 do 3,7 mln w I kwartale 2009).


Na wynik I kwartału 2009 wpływ miało w znaczącym stopniu tempo zmiany kursów walut. Warto podkreślić, że Zarząd Centrum Klima podejmuje działania w celu zabezpieczenia się przed ujemnymi wpływami wzrostu kursów walut i płynnie dostosowuje ceny sprzedażowe produktów do sytuacji na światowych rynkach. Dzięki tym działaniom marże na oferowanym asortymencie nie spadły, a wręcz przeciwnie na wielu produktach wzrosły.
Kolejnym znaczącym czynnikiem, znajdującym odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki, jest spadek cen podstawowych surowców używanych do produkcji elementów wentylacyjnych. Ceny blach ocynkowanych, miedzi i aluminium - w stosunku do I kwartału 2008 - spadły o kilkadziesiąt procent. Dzięki temu Centrum Klima mogła obniżyć ceny swoich wyrobów, a tym samym zwiększyć ich konkurencyjność. Należy podkreślić, że w I kwartale 2009 - mimo spadku cen jednostkowych - odnotowano 11% wzrost sprzedaży produktów. W wybranych asortymentach dynamika osiągnęła nawet 20%.
Dodatkowo, wzrost kosztów stałych z prowadzonej działalności (takich jak: amortyzacja, wynikająca z rozbudowy parku maszynowego czy wynagrodzenia, w związku ze zwiększeniem liczby zatrudnionych pracowników) oraz ujemne różnice kursowe po stronie zobowiązań wpłynęły na zmniejszenie rentowności netto w porównaniu rok do roku.


"Na efekt naszej działalności negatywny wpływ mają - nie, jak w przypadku większości przedsiębiorstw mocna złotówka - ale nieprzewidziane i gwałtowne zmiany różnic kursowych. Dzięki mocnej krajowej walucie udało nam się w pierwszym kwartale 2009 zwiększyć przychody z eksportu rozliczane w walucie euro, równocześnie odnotowując słabszy zysk netto obliczany w złotówkach. Mimo pogorszenia sytuacji w światowej gospodarce, konsekwentnie realizujemy założenia, które ogłosiliśmy w prospekcie emisyjnym. W dalszym ciągu podtrzymujemy plany zwiększania mocy produkcyjnych, gdyż mimo spowolnienia gospodarczego zapotrzebowanie na oferowany przez nas asortyment jest nadal duże"
- mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.
,b>
Wyniki finansowe Centrum Klima są rezultatem prowadzenia przemyślanej i racjonalnej strategii rozwoju spółki. Spółka systematycznie rozbudowuje moce produkcyjne i modernizuje park maszynowy, co znacznie podnosi jej konkurencyjność w branży.

Najważniejsze wydarzenia w Centrum Klima w I kwartale 2009:
Współpraca ze Spiro International - uzyskanie, przez Centrum Klima, statusu oficjalnego dystrybutora maszyn blacharskich Spiro International. Do tej pory szwajcarska firma - która jest najbardziej znanym przedsiębiorstwem w branży, a jej produkty od lat są wyznacznikiem najwyższej jakości - oferowała swoje wyroby tylko w sprzedaży bezpośredniej - marzec 2009
Wycinarka plazmowa Spiro International - zakup nowej maszyny zwiększy efektywność wytwarzania kanałów transportujących powietrze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - marzec 2009
Zainstalowanie maszyn OMERA - uruchomienie w Piastowie urządzeń włoskiej firmy OMERA do produkcji systemów wentylacyjnych - marzec 2009
Nagroda za pierwszy debiut na GPW - przyznanie Centrum Klima nagrody za pierwszy debiut na rynku głównym GPW w 2009 roku. Kapituła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżniła spółkę za sukces w okresie bessy - luty 2009
Umowa z PARP - podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych projektu "Oferta publiczna Centrum Klima SA drogą do pozyskania kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa". Dotacja zostanie przeznaczona na zwrot części kosztów związanych z przeniesieniem notowań spółki na rynek regulowany GPW - styczeń 2009