Centrum Klima S.A. rozbudowała system ERP o moduł E-faktura. Rozwiązanie to pozwoli na elektroniczny obieg faktur wewnątrz i na zewnątrz firmy, a tym samym usprawni i przyspieszy przepływ dokumentów i należności. Dostawcą systemu jest firma BPSC, która w Centrum Klima wdrożyła nowoczesne oprogramowanie magazynowe systemu Impuls 5 oraz kompleksowe rozwiązania klasy ERP.

Centrum Klima wdraża elektroniczne faktury
Wprowadzenie faktur elektronicznych wpłynie na wzrost efektywności zarówno w obszarze back office spółki, jak również działu księgowego. Zaletą rozwiązania jest wygoda przechowywania i zarządzania dokumentami finansowymi przy zapewnieniu swobodnego, bezpiecznego i autoryzowanego dostępu. Elektroniczny obieg faktur ma szczególne znaczenie dla współpracy z klientami zagranicznymi – obecnie eksport Centrum Klima przekracza 33% przychodów i wciąż dynamicznie rośnie. Spółka prowadzi działania handlowe na rzecz ponad 3000 klientów w 40 państwach, m.in. Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy.

„Centrum Klima nieustannie inwestuje w rozwój organiczny i podnoszenie jakości obsługi klientów. W same maszyny produkcyjne w latach 2008 – 2010 zainwestowaliśmy ponad 16 milionów zł. Wdrożyliśmy też zaawansowane rozwiązania informatyczne, takie jak system klasy ERP czy informatyzacja magazynu wysokiego składowania. Nasz plan inwestycyjny na lata 2012-2013 obejmuje przeznaczenie 40-50 milionów zł na rozbudowanie obiektu w Wieruchowie i uruchomienie nowych linii produkcyjnych” – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Centrum Klima pozyskała już finansowanie nowej inwestycji i sfinalizowała zakup nieruchomości bezpośrednio przylegającej do obecnej siedziby spółki w Wieruchowie. Rozbudowa zakładu produkcyjnego rozpocznie się w II kwartale 2012 i zakończy jeszcze w tym roku. Tym samym już w 2013 roku firma wprowadzi na rynek nowy, wysokomarżowy produkt, przeznaczony głównie na eksport. Dzięki inwestycji Centrum Klima znajdzie się w gronie światowych liderów technologicznych na rynku HVAC i znacząco zwiększy możliwości produkcyjne oraz magazynowe. Nowy obiekt pozwoli także na zwiększenie zatrudnienia w spółce.

Po trzech kwartałach 2011 roku Centrum Klima osiągnęła doskonałe wyniki, pomimo zawirowań na rynkach finansowym i budowlanym w Polsce i za granicą. Mocna pozycja spółki jest efektem systematycznego rozszerzania działalności eksportowej oraz zwiększania sprzedaży produkcji własnej. Pozwoliło to również na wzrost skali działalności, dalszą dywersyfikację rynków zbytu oraz uzyskanie satysfakcjonującego zysku:
• przychody ze sprzedaży wzrosły o 11,18% (do 70,35 mln zł)
• zysk netto wzrósł o 28,45% (do 6,28 mln zł)
• produkcja własna wzrosła o 46,09% (stanowi obecnie 30,2% przychodów spółki)
• działalność eksportowa wzrosła o 37,2% (stanowi 33,29 przychodów ze sprzedaży)

Informacje o firmie:
Centrum Klima - o firmieCentrum Klima jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firma działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku, a od 2009 akcje spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na GPW w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich. Firma zatrudnia ponad 200 osób.
Centrum Klima generuje 30% przychodów ze sprzedaży produktów własnych (wzrost o 46% wobec 2010 roku), natomiast pozostałą część stanowi dystrybucja towarów innych producentów, głównie z Europy oraz Azji. Dynamiczny rozwój oferty produktowej i ekspansja na rynkach zagranicznych to jedno z głównych założeń strategicznych Centrum Klima. Eksport gwarantuje spółce ciągłość zamówień o marżach nawet czterokrotnie wyższych niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, co ma przełożenie na stabilność produkcji. Obecnie spółka prowadzi działania handlowe dla ponad 3000 klientów w 40 państwach, m.in. z Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy. W I połowie 2011 roku eksport stanowił 33% przychodów Centrum Klima(wzrost o 38% wobec 2010 roku), a długoterminowa strategia zakłada wzrost do poziomu 45%.
Produkty oferowane przez spółkę dostarczane są generalnym wykonawcom, firmom instalacyjno-montażowym, deweloperom oraz podmiotom działającym w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. W latach 2007-2011 Centrum Klima zrealizowała projekty na rzecz prestiżowych odbiorców oraz w znanych lokalizacjach, do których należą instytucje i obiekty użyteczności publicznej, centrale banków, duże centra handlowe, w tym m.in. siedziba PAN, Pałac Prezydencki, Stacja Metra Kabaty, Bank PKO BP, Nordea, Deutsche Bank, Alior Bank, Centrum handlowe Złote Tarasy, Tesco, Carrefour, Toyota Motor Poland, Vistula, Procter&Gamble, Cinema City Warszawa, LG Electronics, Volkswagen.
Centrum Klima posiada nowoczesny park maszynowy, w którego skład wchodzą maszyny czołowych producentów, takich jak: Spiro Int. (Szwajcaria), Azimuth Machinery (Kanada), Tormec (Szwajcaria), Drossbach (Niemcy), Cidan (Dania),Omera (Włochy). Firma dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-handlowym. Magazyn, hala produkcyjna oraz budynek biurowy zlokalizowane są w Wieruchowie. W Warszawie natomiast mieści się punkt sprzedaży i obsługi klienta wraz z dodatkowym magazynem. W latach 2008-2011 Centrum Klima zrealizowała inwestycje o wartości ponad 40 mln zł, w tym na park maszynowy 16 mln zł. Plan inwestycyjny na lata 2012-2013 wynosi 45 mln zł, z czego około 60% przeznaczone zostanie na nowe – zaawansowane technologicznie – maszyny. Centrum Klima oferuje swoim kontrahentom produkty najwyższej jakości, które spełniają najsurowsze normy m.in. Unii Europejskiej. Ponadto, spółka wdrożyła system zarządzana jakością ISO 9001:2008. Dzięki niezwykłej dbałości o produkty, Centrum Klima była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach za innowacyjność i jakość. Spółka otrzymała m.in. tytuły: Perły Polskiej Gospodarki, Jakość Roku oraz Lider Innowacji.
www.centrumklima.pl
http://blog.centrumklima.pl