Centrum Klima S.A. osiągnęła w 2011 roku przychody w wysokości 93,24 mln zł, czyli o 10,34% wyższe wobec 2010 roku. Zysk netto wzrósł o 21,65%, do poziomu 8,09 mln zł – tym samym rentowność netto podniosła się do 8,67%. Rekordowy był wskaźnik EBITDA, który zwiększył się aż o 31,66% i wyniósł 13,53 mln zł.

Centrum Klima: W 2011 wzrosły przychody i zysk netto
W 2011 roku (wobec 2010):
• produkcja własna wzrosła o 48,56% i stanowi obecnie 31,05% przychodów
• działalność eksportowa wzrosła o 37,92% i stanowi 34,45% przychodów


Produkty Centrum Klima – w latach 2010/2011 – zostały wykorzystane podczas budowy wielu budynków użyteczności publicznej i dużych przedsięwzięć deweloperskich takich jak: Stadion Narodowy, PGE Baltic Arena, Galeria Handlowa w Wyszkowie, Salon Agata Meble w Opolu oraz luksusowe osiedla mieszkaniowe.
W celu dalszego zwiększania skali działalności, Centrum Klima rozbudowuje zakład produkcyjny w Wieruchowie. Plan inwestycyjny na lata 2012-2013 wynosi 45 mln zł, z czego niemal 50% przeznaczone zostanie na nowe, zaawansowane technologicznie maszyny. Na realizację inwestycji spółka pozyskała już – w ramach leasingu zwrotnego – 33,5 mln zł brutto. Pozostała część zostanie sfinansowana kredytem, na który firma uzyskała promesę bez limitu kwotowego. Rozbudowa zakładu produkcyjnego rozpocznie się w II kwartale 2012 i zakończy jeszcze w tym roku. Tym samym już w połowie 2013 roku firma wprowadzi na rynek nowy, wysokomarżowy produkt, przeznaczony głównie na eksport.

Centrum Klima - w 2011 wzrosły przychody i zysk netto
„Konsekwentnie zwiększamy skalę działalności i inwestujemy w rozwój organiczny, czego efektem są doskonałe wyniki finansowe. W 2011 roku uruchomiliśmy nowe linie produkcyjne, wdrożyliśmy nowe udogodnienia dla kontrahentów, a także wprowadziliśmy nasze produkty na kolejne rynki zagraniczne. Zgodnie z przyjętą strategią, w ciągu najbliższych dwóch lat zamierzamy zainwestować około 45 mln zł w rozbudowę zakładu produkcyjnego w Wieruchowie. Prace budowlane powinny rozpocząć się już w II kwartale 2012 roku, a nowy, wysokomarżowy produkt trafi do odbiorców w 2013 roku. Umożliwi nam to nie tylko znaczne zwiększenie skali działalności, ale także zrównanie się ze światowymi liderami w branży. Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez Centrum Klima działania znajdą wyraźne odzwierciedlenie w osiąganych przez spółkę wynikach” – powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima.

Ze względu na przyjętą politykę dywidendową i doskonałą kondycję finansową spółki, zarząd podjął uchwałę o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy za 2011 rok w wysokości 0,50 zł na akcję spółki. Od momentu debiutu Centrum Klima na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 roku, spółka wypłaciła dywidendę na łączną kwotę 9,31 mln zł:
• W 2010 roku 3,83 mln zł, co stanowiło 58% zysku (co stanowiło 0,45 złotego na akcję),
• W 2009 roku 3,83 mln zł, co stanowiło 57% zysku (co stanowiło 0,45 złotego na akcję),
• W 2008 roku 1,65 mln zł, co stanowiło 21,7% zysku (co stanowiło 0,30 złotego na akcję).

Ponadto, Centrum Klima w 2011 roku podjęła szereg działań mających na celu poszerzenie kanałów dystrybucji, zarówno w odniesieniu do klientów biznesowych, jak i indywidualnych:
• wdrożenie programu lojalnościowego dla klientów biznesowych – CK Gift,
• uruchomienie infolinii (0 801 022 250), gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o nowoczesnych systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w ofercie spółki, jak również fachowe porady specjalistów technicznych, dotyczące montażu, obsługi i konserwacji poszczególnych produktów,
• projekt instalacji wentylacyjnej dla właścicieli domów o powierzchni do 200 m2, którzy zakupią centrale wentylacyjne renowowanej brytyjskiej firmy Vent Axia.

Informacje o firmie:
Centrum Klima jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firma działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku, a od 2009 akcje spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na GPW w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich. Firma zatrudnia ponad 200 osób.
Centrum Klima generuje prawie 30% przychodów ze sprzedaży produktów własnych (wzrost o 48,56% wobec 2010 roku), natomiast pozostałą część stanowi dystrybucja towarów innych producentów, głównie z Europy oraz Azji. Dynamiczny rozwój oferty produktowej i ekspansja na rynkach zagranicznych to jedno z głównych założeń strategicznych Centrum Klima. Eksport gwarantuje spółce ciągłość zamówień o marżach nawet czterokrotnie wyższych niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, co ma przełożenie na stabilność produkcji. Obecnie spółka prowadzi działania handlowe dla ponad 3000 klientów w 40 państwach, m.in. z Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy. Po czterech kwartałach 2011 roku eksport stanowił 34,45% przychodów Centrum Klima(wzrost o 37,92% wobec analogicznego okresu 2010 roku), a długoterminowa strategia zakłada wzrost do poziomu 45%.
Produkty oferowane przez spółkę dostarczane są generalnym wykonawcom, firmom instalacyjno-montażowym, deweloperom oraz podmiotom działającym w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. W latach 2007-2011 Centrum Klima zrealizowała projekty na rzecz prestiżowych odbiorców oraz w znanych lokalizacjach, do których należą instytucje i obiekty użyteczności publicznej, centrale banków, duże centra handlowe, w tym m.in. siedziba PAN, Pałac Prezydencki, Stacja Metra Kabaty, Bank PKO BP, Nordea, Deutsche Bank, Alior Bank, Centrum handlowe Złote Tarasy, Tesco, Carrefour, Toyota Motor Poland, Vistula, Procter&Gamble, Cinema City Warszawa, LG Electronics, Volkswagen.
Centrum Klima posiada nowoczesny park maszynowy, w którego skład wchodzą maszyny czołowych producentów, takich jak: Spiro Int. (Szwajcaria), Azimuth Machinery (Kanada), Tormec (Szwajcaria), Drossbach (Niemcy), Cidan (Dania),Omera (Włochy). Firma dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-handlowym. Magazyn, hala produkcyjna oraz budynek biurowy zlokalizowane są w Wieruchowie. W Warszawie natomiast mieści się punkt sprzedaży i obsługi klienta wraz z dodatkowym magazynem. W latach 2008-2011 Centrum Klima zrealizowała inwestycje o wartości ponad 40 mln zł, w tym na park maszynowy 16 mln zł. Plan inwestycyjny na lata 2012-2013 wynosi 45 mln zł, z czego niemal 50% przeznaczone zostanie na nowe – zaawansowane technologicznie – maszyny. Centrum Klima oferuje swoim kontrahentom produkty najwyższej jakości, które spełniają najsurowsze normy m.in. Unii Europejskiej. Ponadto, spółka wdrożyła system zarządzana jakością ISO 9001:2008. Dzięki niezwykłej dbałości o produkty, Centrum Klima była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach za innowacyjność i jakość. Spółka otrzymała m.in. tytuły: Perły Polskiej Gospodarki, Jakość Roku oraz Lider Innowacji.
www.centrumklima.pl
http://blog.centrumklima.pl