Centrum Klima osiągnęła w III kwartale 2010 przychody ze sprzedaży na poziomie 24,2 mln zł, co oznacza wzrost o 27,4% w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 (19,0 mln zł). Zysk netto wyniósł 2,3 mln zł, czyli o 21,1% więcej niż w trzecim kwartale roku 2009.

Centrum Klima - trzeci kwartał 2010 rekordowy w historii Spółki
Narastająco za III kwartały 2010 roku przychody Centrum Klima zwiększyły się o 17,2%, do 63,3 mln zł wobec III pierwszych kwartałów roku 2009. Zysk netto wyniósł 5,4 mln zł, czyli o 3,8% więcej niż w dziewięciu pierwszych miesiącach 2009 roku.


"Trzeci kwartał 2010 był najlepszy w historii spółki pod kątem przychodów. Wrzesień był pierwszym miesiącem pracy działu produkcji w nowym zakładzie. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach - przychody ze sprzedaży produkcji własnej osiągnęły rekordowy poziom 2,2 mln złotych. Wierzymy, że uda nam się podtrzymać tę tendencję i konsekwentnie zwiększać przychody i marże z tego segmentu naszej działalności. Trzeci kwartał to także wzrost sprzedaży eksportowej. Po dziewięciu miesiącach 2010 roku przychody osiągane z kontraktów zagranicznych stanowią już 27% naszych przychodów. Zgodnie z przyjętą strategią, docelowy udział eksportu powinien sięgnąć 45%" - powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima

Do najważniejszych czynników, które miały wpływ na osiągnięte przez Centrum Klima wyniki w III kwartale 2010 roku należą:

• Zmiana siedziby spółki - Wieruchów pod Warszawą
◦ Zwiększenie mocy produkcyjnych - realizacja nowych kontraktów
◦ Koszty przeniesienia na poziomie 600 tys. zł uwzględnione w wynikach IIIQ 2010
◦ Płynne przeniesienie produkcji - zminimalizowanie strat po stronie przychodów i marży

• Wejście na nowe rynki zbytu. Od początku 2010 roku spółka rozpoczęła działania handlowe z kontrahentami z Austrii, Chorwacji, Wysp Owczych, Maroka, Szwajcarii i Turcji. Centrum Klima nawiązała także współpracę z nowymi partnerami ze Szwecji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Bułgarii, Holandii, Rumunii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Finlandii, Danii czy też Portugalii. Łącznie spółka realizuje sprzedaż na rzecz klientów z 34 państw na świecie

• Sprzyjające warunki pogodowe. Niezwykle upalne lato (lipiec i sierpień rekordowy pod kątem sprzedaży klimatyzatorów)

• Ożywienie w budownictwie i poprawa sytuacji w branży wentylacyjnej, zwiększenie liczby zamówień

• Osłabienie złotówki w odniesieniu do dolara

• Zwiększanie zatrudnienia, przede wszystkich w dziale produkcyjnym oraz związanych z tym kosztów zatrudnienia.

Centrum Klima prowadzi intensywne działania eksportowe dynamicznie zwiększając przychody i zyski z tego rodzaju działalności. Sprzedaż eksportowa Centrum Klima w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku zwiększyła się o 39%, do poziomu 27% przychodów. W analogiczny kresie roku 2009 eksport stanowił 23% przychodów Centrum Klima.

W roku 2009 Centrum Klima osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 71,7 mln zł, realizując tym samym zapowiadane prognozy finansowe w 101,5%. Zysk netto wyniósł 6,7 mln zł (realizacja prognozy w 95,8%), co pozwoliło uzyskać marżę netto na poziomie 9,4%.
Źródło: Centrum Klima S.A.