Data rozpoczęcia
2009-04-01
Data zakończenia
2009-04-01

termin: 01-02.04.2009 miejsce: PiastówCentrum Klima S.A.
serdecznie zaprasza na

SZKOLENIE MODUŁOWE

04-05.02.2009 r. Piastów
ul. Noakowskiego 4 (siedziba Centrum Klima S.A.)
Program szkolenia:
Dzień pierwszy, 01.04.2009 r.
9.00 - 09.10
- Prezentacja ogólna Centrum Klima Film korporacyjny
9.10 - 10.00
- System kanałów okrągłych i osprzęt wentylacyjny Prezentacja systemu, charakterystyka produktów podstawowych, zalety i wady systemu, przepustnice, czerpnie/wyrzutnie
10.00 - 10.15
- Przerwa na kawę
10.15 - 11.00
- Materiały montażowe oraz komponenty do produkcji Systemy zawieszeń kanałów oraz mocowań wełny mineralnej. Profile i elementy prefabrykatów wykorzystywanych w produkcji wyrobów dla branży wentylacji i klimatyzacja
11.00 - 11.30
- Nawiewniki, zawory powietrzne, anemostaty Prezentacja oferty, omówienie zalet technicznych poszczególnych produktów, możliwości zastosowań
11.30 - 12.15
- Prezentacja zaplecza Centrum Klima Fizyczna prezentacja zaplecza firmy: część biurowa, hale produkcyjne oraz park maszynowy, prezentacja technologii produkcji, część magazynowa, itp.
12.15 - 13.30
- Przerwa na obiad
13.30 - 14.15
- Centrale wentylacyjne kompaktowe KOMFOVENT RECU/REGO/OTD Sposoby odzysku ciepła, zasada działania i konstrukcji central rekuperacyjnych KOMFOVENT, automatyka sterująca, zakres zastosowania i przewaga nad konkurencją
14.15 - 15.00
- Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO Zasada działania i konstrukcji central rekuperacyjnych VERSO, automatyka sterująca, program doboru central, zakres zastosowania i przewaga nad konkurencją
15.00 - 15.15
- Przerwa na kawę
15.15 - 15.45
- Klimatyzatory i materiały montażowe Prezentacja oferty, omówienie zalet i wad poszczególnych typów klimatyzatorów, prezentacja oferty materiałów montażowych i omówienie sposobów wykorzystania
po 15.45
- Zakończenie szkolenia
- Zakwaterowanie uczestników
Dzień drugi, 02.04.2009 r.
Prezentacje firm, których produkty są dystrybuowane przez Centrum Klima:
Systemair
Venture Industries
Rosenberg
Mercor
Rockwool
9.00 - 11.00 Prezentacje firm
11.00 - 11.15 Przerwa na kawę
11.00 - 12.40 Prezentacje firm
12.40 - 14.00 Przerwa na obiad
14.00 Zakończenie szkolenia
Szkolenie i temat uzależniony od możliwości poszczególnych producentów.
UWAGA!!! Szkolenie jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
Maksymalnie 2 osoby z jednej firmy na jeden termin szkolenia.
Zapewniamy zakwaterowanie dla osób z poza Warszawy.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Serdecznie zapraszamy!
Centrum Klima S.A.