Centrum Klima - wiodący w na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - w I kwartale 2010 roku utrzymała przychody ze sprzedaży na poziomie 17,05 mln zł, zbliżonym do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku 2009 (17,06 mln zł). Zysk netto wyniósł 1,30 mln zł, czyli o 3,25% więcej niż w I kwartale 2009 roku. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 29,2% (z 3,63 mln w I kwartale 2009 do 4,70 mln w I kwartale 2010).

Centrum Klima - sprzedaż zagraniczna wzrosła o 29,2%
Na wyniki finansowe Centrum Klima w I kwartale 2010 roku wpływ miały przede wszystkim bardzo trudne warunki atmosferyczne, które na kilka tygodni wstrzymały prace w polskiej branży budowlanej i przełożyły się na spadek przychodów spółki w dwóch pierwszych miesiącach roku. Dodatkowo, na poziom przychodów ze sprzedaży wpłynęły ujemne różnice kursowe.

Pierwsze trzy miesiące 2010 roku charakteryzowały się wzrostem popytu i sprzedaży produktów własnych Centrum Klima. Sprzedaż ta kierowana była głównie na rynki europejskie. W celu sprostania oczekiwaniom klientów zagranicznych, których zamówienia okazały się trzykrotnie większe niż zakładano, spółka uruchomiła drugą zmianę pracy w pełnym wymiarze godzin - zużycie blachy w stosunku do I kwartału 2009 roku wzrosło o 37,6%. Tym samym, przychody ze sprzedaży produktów własnych osiągnęły poziom 4,5 mln zł i wzrosły o 21,5% wobec I kwartału 2009 roku.

W styczniu 2010 roku Centrum Klima pozyskała nowych klientów z Norwegii, Słowenii oraz z Portugalii. Ponadto, w ramach konsekwentnego poszerzania skali działalności zagranicznej, w portfolio spółki znaleźli się kolejni kontrahenci z Francji, Belgii, Czech oraz ze Słowacji, co przełożyło się - w skali kwartału - na wzrost sprzedaży zagranicznej spółki do 4,7 mln zł, czyli o 29,2% więcej niż w I kwartale 2009.

"Mniej korzystna sytuacja makroekonomiczna zwiększa szansę rozwoju dla stabilnych finansowo podmiotów handlowych. Kryzys sprzyja bowiem intensyfikacji działań wtedy, gdy konkurencja jest osłabiona - jest to dobry okres do poszerzania zakresu działalności i dokonywania akwizycji. Centrum Klima planuje rozbudować kanały dystrybucyjne - jesteśmy obecnie na etapie bardzo zaawansowanych rozmów przejęcia 100% spółki krajowej. Jeśli firma spełni nasze wszystkie oczekiwania zarówno finansowe, jak i formalne, to najprawdopodobniej w III kwartale 2010 roku sfinalizujemy tę akwizycję" - mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Centrum Klima w styczniu 2010 rozpoczęła budowę nowego kompleksu magazynowo-produkcyjno-biurowego w Wieruchowie. Umowa z generalnym wykonawcą firmą Skalski, opiewa na 18,1 mln zł, czyli o ponad 3,5 mln zł mniej niż zakładano. Mimo utrudnień pogodowych, prace przebiegały zgodnie z przewidzianym harmonogramem. W I kwartale spółka przeznaczyła na inwestycję około 3,2 mln zł. Równolegle do prac budowlanych Centrum Klima prowadziła przygotowania związane z wyposażeniem budynków, hal magazynowych oraz produkcyjnych. W tym celu zakupiła między innymi pakiet maszyn szwajcarskiej firmy Spiro International o wartości 1,34 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2010.

Mimo trudnej sytuacji w branży w I kwartale 2010 roku Centrum Klima uniezależniła się od wahań koniunktury. Stabilne wyniki finansowe zapewniły jej:
•obecność na wielu rynkach zbytu (z asortymentu spółki korzystają firmy zarówno z Polski, jak i z ponad 20 innych państw);
•dywersyfikacja oferty produktowej (filarem działalności Centrum Klima jest zarówno produkcja, jak i dystrybucja elementów wykorzystywanych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych);
•dywersyfikacja klientów (Centrum Klima dociera m.in. do klientów z obszarów: budownictwa komercyjnego, budownictwa mieszkaniowego, budownictwa użyteczności publicznej, branży chemicznej, energetyki oraz chłodnictwa).
Na najbliższym posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Klima podjęta zostanie uchwała o podziale zysku za rok obrotowy 2009. Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 zł na każdą akcję, przy czym za 2008 rok firma wypłaciła 0,30 zł na każdą akcję

W kolejnych kwartałach 2010 roku Centrum Klima planuje rozwijanie kanałów dystrybucji, wprowadzanie nowych technologii, a także systematyczne poszerzanie oferty produktowej. Utrwalenie statusu jednego z liderów rynku w zakresie dystrybucji i produkcji elementów systemów wentylacji i klimatyzacji w Polsce, jak również znaczącego podmiotu działającego na rynku Unii Europejskiej, to priorytety spółki na 2010 rok.

Działalność Centrum Klima w I kwartale 2010 roku była doceniania przez znane i prestiżowe instytucje zarówno polskie, jak i zagraniczne. Spółka została wyróżniona między innymi przez kapitułę konkursu Diamenty Forbesa 2010, otrzymała atest jakości niemieckiej firmy Muller-BBM GmbH w standardzie ISO 7235 dla tłumików TAO, została nagrodzona tytułem "Jakość Roku 2009", w kategorii produkt za przewód półelastyczny aluminiowy S-Flex®, a także uhonorowana prestiżowym tytułem Gazeli Biznesu, w konkursie organizowanym przez redakcję Pulsu Biznesu przy współpracy z firmą Coface Poland.

Źródło: Centrum Klima S.A.