Centrum Klima zawarła finalną umowę zakupu działki o powierzchni ponad 13.000 m2 w Wieruchowie koło Warszawy. Wartość transakcji wyniosła 6,1 mln zł, a w jej wyniku powierzchnia nieruchomości wzrosła do 37.000 m2.

Centrum Klima sfinalizowała zakup gruntu
Działka sąsiaduje bezpośrednio z obecną siedzibą spółki i jest częścią nowej inwestycji o łącznej wartości 40-50 mln zł. Na jej realizację Centrum Klima pozyskała w ramach leasingu zwrotnego 33,5 mln zł brutto. Pozostała część zostanie sfinansowana kredytem, na który firma uzyskała promesę bez limitu kwotowego.

Rozbudowa zakładu produkcyjnego rozpocznie się w II kwartale 2012 i zakończy jeszcze w tym roku. Tym samym już w 2013 roku firma wprowadzi na rynek nowy, wysokomarżowy produkt, przeznaczony głównie na eksport. Dzięki inwestycji Centrum Klima znajdzie się w gronie światowych liderów technologicznych na rynku HVAC i znacząco zwiększy możliwości produkcyjne oraz magazynowe. Nowy obiekt pozwoli także na zwiększenie zatrudnienia w spółce.

„Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami wystartowaliśmy z realizacją inwestycji. Spodziewam się, że prace zakończą się jeszcze w tym roku. Jeśli tak się stanie, pierwsze produkty zjadą z taśmy w II kwartale 2013 roku. Ponadto, posiadamy prawo pierwokupu kolejnych działek, przylegających do nieruchomości w Wieruchowie, co gwarantuje nam możliwość dalszego rozwoju”
– mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Nowa inwestycja Centrum Klima obejmuje:
• nowoczesną halę produkcyjną o powierzchni 3000 m2 wyposażoną w unikatową w Unii Europejskiej, w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną
• halę magazynową o powierzchni 3700 m2 wyposażoną w około 7 tys. miejsc paletowych i system wysokiego składowania
• dwupiętrowy budynek biurowy o powierzchni użytkowej 650 m2
• pełną infrastrukturę techniczną – niezależną od dotychczas istniejącej – m.in. kotłownię gazową, stację transformatorową, rozdzielnię elektryczną, sprężarkownię oraz dodatkowe miejsca parkingowe.

Po trzech kwartałach 2011 roku Centrum Klima osiągnęła doskonałe wyniki, pomimo zawirowań na rynkach finansowym i budowlanym w Polsce i za granicą. Mocna pozycja spółki jest efektem systematycznego rozszerzania działalności eksportowej oraz zwiększania sprzedaży produkcji własnej. Pozwoliło to również na wzrost skali działalności, dalszą dywersyfikację rynków zbytu oraz uzyskanie satysfakcjonującego zysku:
• przychody ze sprzedaży wzrosły o 11,18% (do 70,35 mln zł);
• zysk netto wzrósł o 28,45% (do 6,28 mln zł);
• produkcja własna wzrosła o 46,09% (stanowi obecnie 30,2% przychodów spółki);
• działalność eksportowa wzrosła o 37,2% (stanowi 33,29 przychodów ze sprzedaży)
Ponadto, Centrum Klima w 2011 roku podjęła szereg działań mających na celu poszerzenie kanałów dystrybucji, zarówno w odniesieniu do klientów biznesowych, jak i indywidualnych:
• wdrożenie programu lojalnościowego dla klientów biznesowych – CK Gift,
• uruchomienie infolinii (0 801 022 250), gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o nowoczesnych systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w ofercie spółki, jak również fachowe porady specjalistów technicznych, dotyczące montażu, obsługi i konserwacji poszczególnych produktów,
• projekt instalacji wentylacyjnej dla właścicieli domów o powierzchni do 200 m2, którzy zakupią centrale wentylacyjne renowowanej brytyjskiej firmy Vent Axia.