Centrum Klima - lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce - zgodnie z przyjętą strategią rozwoju zakończyła pierwszą fazę projektu nowego kompleksu magazynowo-produkcyjnego i biurowego w Wieruchowie.


Informacja prasowa - 19.11.2008 r.


Projekt zakładu Centrum Klima S.A.
w Wieruchowie

Budowa zakładu ma na celu zwiększenie mocy wytwórczych, a w konsekwencji wzmocnienie udziału wyrobów własnych w przychodach ze sprzedaży, z obecnych 22% do 40% w 2011 roku. Uruchomienie produkcji planowane jest na 2011 rok.
Kompleks w Wieruchowie o powierzchni 10.000 m2 wyposażony będzie w wysokiej jakości maszyny do produkcji elementów systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Zastosowanie innowacyjnych technologii przyczyni się do zwiększania wydajności i efektywności produkcji. Dzięki temu spółka odpowie na rosnące zapotrzebowanie zagranicznych odbiorców. W ramach przyjętej strategii, Centrum Klima szacuje, że w 2012 roku sprzedaż eksportowa osiągnie poziom około 30% całkowitych przychodów ze sprzedaży.
Centrum Klima zamierza przeznaczyć na inwestycję w Wieruchowie około 30 mln zł. Spółka planuje pozyskać te środki z rynku kapitałowego. Zgodnie z założeniami, Centrum Klima dąży do przejścia z rynku NewConnect na rynek podstawowy GPW w I kwartale 2009 roku.

„W naszej ocenie branża wentylacyjno-klimatyzacyjna ma ogromny potencjał. Jesteśmy przekonani, że Centrum Klima ma warunki i kompetencje, żeby zwiększać udziały na tym rynku. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, mamy szeroko zakrojone plany inwestycyjne i będziemy je konsekwentnie realizować. Głównym z nich jest rozbudowa zaplecza produkcyjnego Centrum Klima oraz wzrost udziału sprzedaży wyrobów własnych w przychodach firmy"
- mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima S.A.
Strategia rozwoju Centrum Klima na lata 2009-2010 zakłada zwiększanie skali działalności firmy oraz ugruntowanie pozycji lidera w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Dzięki konsekwentnym inwestycjom, wzrośnie także konkurencyjność oferty firmy.
W ramach zwiększania mocy wytwórczych w październiku 2008 spółka oddała do użytku drugą halę w Piastowie o powierzchni 1.300 m2. W nowym zakładzie Centrum Klima uruchomiła maszyny do produkcji elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, takich firm jak: Spiro (Szwajcaria), Tormec (Szwajcaria), Wammes Machinery (Niemcy) i Cidan (Dania). Dzięki nakładom w nowoczesną infrastrukturę Centrum Klima zwiększy produkcję o około 50%. Przedsięwzięciu towarzyszyła budowa wiaty magazynowej o powierzchni 400 m2, modernizacja infrastruktury i parkingów oraz wymiana nawierzchni na placu manewrowym. Całkowity koszt budowy i modernizacji wyniósł niemal 7 mln zł.

Centrum Klima osiągnęła w 2007 roku przychody w wysokości 71 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2006 roku o 38,4%. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł 8,1 mln zł i wzrósł o 62% wobec roku 2006. Natomiast w pierwszym półroczu 2008 spółka odnotowała przychody na poziomie ponad 38 mln zł, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. Zysk netto wyniósł 4,4 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I półroczu 2008 osiągnęła poziom 13,8%, a rentowność netto 11,7%.