Z końcem sierpnia 2010 roku działalność Centrum Klima zostanie przeniesiona do nowego kompleksu w Wieruchowie.

Centrum Klima S.A. - od września w Wieruchowie
W dniu 1 lipca 2010 roku Centrum Klima S.A. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Piastowie z firmą "MULTIDEKOR" G. Podogrocki, T. Podogrocki spółka jawna z siedzibą w Regułach. Kontrakt obejmuje działkę o powierzchni niemal 10 tys. m2 oraz zlokalizowane na jej terenie budynki wraz z częścią infrastruktury. Transakcja opiewa na 10,4 mln zł netto.

Sprzedaż nieruchomości w Piastowie jest kolejnym etapem realizacji strategii Zarządu. Priorytetem dla spółki jest konsekwentny rozwój i zwiększanie skali oraz wydajności produkcji. Zgodnie z założeniami już z końcem sierpnia 2010 roku działalność Centrum Klima zostanie przeniesiona do nowego kompleksu w Wieruchowie.

Więcej informacji: sprzedaż nieruchomości Centrum Klima S.A. w Piastowie