Centrum Klima S.A. jest 27. spółką debiutującą w tym roku na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy i jednocześnie 51. firmą notowaną na NewConnect.


Do obrotu wprowadzonych zostało 5.100.000 akcji serii A oraz 418.625 akcji serii B.
W ramach oferty prywatnej Spółka pozyskała 54 nowych akcjonariuszy, których udział w podwyższonym kapitale będzie stanowił 7,59%. Centrum Klima pozyskała z private placement blisko 8 mln zł.
Przychody Centrum Klima ze sprzedaży w 2007 roku wyniosły 72,1 mln zł, a zysk netto 8,2 mln zł. Prognozy na rok 2008 zakładają osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 83,5 mln zł oraz zysku netto w wysokości 10 mln zł. W 2007 roku sprzedaż krajowa stanowiła ok. 85% przychodów spółki.
Centrum Klima S.A. planuje przeznaczyć pozyskane z emisji środki, w wysokości 7,75 mln zł, na rozbudowę istniejącego już zakładu i budowę nowych hal produkcyjnych: do 2009 roku planuje zakończyć budowę hali produkcyjnej w Piastowie (całkowity koszt inwestycji to 6 mln zł) a w latach 2009-2011 wybudować kompleks biurowo-produkcyjno-magazynowy na terenie Wieruchowa w gminie Ożarów Mazowiecki.
Pomimo dużych nakładów inwestycyjnych firma odnotowuje bardzo dynamiczny wzrost oraz wysoką rentowność działalności.
To 27. tegoroczny debiut na NewConnect i 51. firma notowana na tym rynku.
Autoryzowanym Doradcą Spółki jest Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dzisiejszy debiut jest dla nas wielkim sukcesem.
Niezależnie od sytuacji na rynku, jestem przekonany,
że fundamentalne walory Centrum Klima, jej siła,
potencjał oraz nasze zaangażowanie przekonają inwestorów.

- powiedział Marek Perendyk, Prezes Zarządu Centrum Klima S.A.
(Foto: www.centrumklima.pl)