Centrum Klima - wiodący w na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - opublikowała dzisiaj prospekt emisyjny i zaprezentowała założenia oferty publicznej. Spółka zaoferuje akcje wyłącznie nowej emisji w liczbie 3 mln (akcje zwykłe na okaziciela serii C). Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy, natomiast BZ W BK Inwestycje Sp. z o.o. przez 6 miesięcy. Cena maksymalna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości 15 października.Proces book buildingu odbędzie się w dniach 16-19 października 2009 do godz. 15:00, a zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 20-22 października. Intencją Spółki jest przydzielenie około 70% akcji serii C będących przedmiotem oferty publicznej w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, natomiast pozostałe około 30% w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Do obrotu wprowadzonych zostanie także do 3 mln PDA serii C.
Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku listopada 2009 roku.
Oferującym akcje spółki Centrum Klima jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, natomiast doradcą finansowym - Capital One Advisers. Zapisy na akcje będzie można składać w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

"Naszym priorytetem jest utrzymanie pozycji wiodącego na rynku polskim producenta i dystrybutora produktów z rynku wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Centrum Klima działa z sukcesem od wielu lat i ma mocną, ugruntowaną pozycję w branży. Potencjał wzrostu firmy potwierdzają wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu 2009. Jesteśmy przekonani, że perspektywy rozwoju branży znajdą odzwierciedlenie w zainteresowaniu inwestorów naszą spółką"
- mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.
Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jedną z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej na rynkach europejskich.

Cele emisyjne oraz opis planowanych inwestycji Centrum Klima realizowanych z wpływów z emisji Akcji Serii C:


Planowane działania
Cele działań

Wydatki inwestycyjne

Budowa i wyposażenie nowego centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wierzchowie koło Warszawy

- Zwiększenie skali i wydajności produkcji
- Optymalizacja procesu logistycznego związanego z załadunkiem i rozładunkiem
- Znaczące powiększenie powierzchni magazynowej ułatwiające dalszą rozbudowę oferty asortymentowej przy wykorzystaniu systemu wysokiego składowania i wykorzystania kodów w logistyce magazynowej
- Poprawa logistyki i organizacji działu produkcyjnego i działu dystrybucji. Możliwość zwiększenia zatrudnienia w przyszłości i pracy w systemie wielozmianowym

ok. 32 mln zł

Drugi etap wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP.

- Ułatwienie organizacji procesu zakupu, magazynowania i sprzedaży produktów z oferty Spółki

ok. 1,5 mln zł

Zasilenie kapitału obrotowego Spółki

- Umocnienie pozycji w zajmowanych segmentach rynku oraz wyjście na nowe rynki geograficzne

ok. 5 mln zł
Inwestycje są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ofertą produktową Centrum Klima w kraju i zagranicą. Mają na celu optymalizację kosztów operacyjnych, podwyższenie jakości obsługi klienta oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności pozwalające na zaspokojenie rosnących potrzeb dotychczasowych kontrahentów oraz realizację kolejnych zyskownych zleceń. Większość wydatków na budowę centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wieruchowie pod Warszawą przewidziana jest na rok 2010. Rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie planowane jest w 2011 roku.