Centrum Klima zawarła przedwstępną umowę zakupu działki o powierzchni ponad 13.000 m2 w Wieruchowie koło Warszawy. Teren, będący przedmiotem porozumienia, sąsiaduje bezpośrednio z obecną siedzibą spółki. Transakcja o wartości szacowanej na 6,1 mln złotych związana jest z planowanym rozwojem działalności Centrum Klima.

Centrum Klima rozbudowuje zakład produkcyjny w Wieruchowie
Dodatkowo, w zawartej umowie sprzedający ustanowił na rzecz Centrum Klima prawo pierwokupu kolejnej działki o powierzchni około 25.000 m2, również znajdującej się w bezpośredniej okolicy siedziby spółki.

"Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, prowadzimy intensywne działania związane z rozbudową zakładu w Wieruchowie. Ziemię pod inwestycję już mamy zabezpieczoną i kończymy prace nad biznesplanem. Wstępnie szacujemy, że nowa inwestycja zostanie ukończona w ciągu najbliższych dwóch lat. Prawdopodobnie będziemy ją finansować długiem oraz - w mniejszej części - ze środków własnych. Nie wykluczamy także niewielkiej oferty prywatnej" - mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Nowa inwestycja Centrum Klima, która ma szansę powstać w ciągu najbliższych dwóch lat, pozwoli spółce rozszerzyć dotychczasową ofertę o zupełnie nowe produkty o bardzo szerokim spektrum zastosowania. Będzie to asortyment wytwarzany obecnie jedynie przez kilka firm na świecie, a co za tym idzie bardzo konkurencyjny i wysokomarżowy. Całkowita wartość inwestycji związanej z uruchomieniem dwóch nowych linii produkcyjnych szacowana jest na 40-50 mln złotych. Około 60% tej kwoty Centrum Klima przeznaczy na nowe maszyny, zaś reszta środków pokryje koszty zakupu ziemi oraz budowy hali o powierzchni około 9.000 m².

Jednym z głównych założeń strategii Centrum Klima jest dynamiczny rozwój mocy wytwórczych połączony z rozszerzaniem oferty produktowej. W sierpniu 2010 spółka uruchomiła nowy kompleks biurowo-produkcyjno-magazynowy wyposażony w jeden z najnowocześniejszych w Europie parków maszynowych, przeznaczonych do produkcji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Całkowita wartość inwestycji - która objęła zakup ziemi, zabudowę, park maszynowy - wyniosła około 40 mln złotych. Źródłem finansowania były środki finansowe pozyskane z oferty publicznej akcji przeprowadzonej w listopadzie 2009 oraz fundusze własne spółki. W nowe urządzenia - w samym tylko 2010 roku - zainwestowano ponad 1,65 mln euro.

Źródło: Centrum Klima S.A.