Centrum Klima – wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – osiągnęła narastająco po III kwartałach 2011 roku zysku netto na poziomie 6,28 mln zł, co oznacza wzrost o 28,45% w stosunku do analogicznego okresu 2010. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 11,18% do 70,35 mln zł (wobec 63,27 mln zł po trzech kwartałach 2010). EBITDA wzrosła o 40,78% i wyniosła 10,12 mln zł. Spółka w najbliższych kwartałach planuje zainwestować około 45 mln zł w nowy kompleks produkcyjny i wprowadzić do oferty unikatowy, wysokomarżowy produkt.

Centrum Klima: Rekordowe wyniki finansowe
Doskonałe wyniki Centrum Klima to efekt systematycznego rozszerzania działalności eksportowej oraz zwiększania sprzedaży produkcji własnej. Pozwoliło to na wzrost skali działalności, dalszą dywersyfikację rynków zbytu oraz uzyskanie satysfakcjonujących marż.

Narastająco po trzech kwartałach 2011 (wobec 2010):
• produkcja własna wzrosła o 46,09% i stanowi obecnie 30,2% przychodów spółki
• działalność eksportowa wzrosła o 37,2% i stanowi 33,29% przychodów ze sprzedaży Centrum Klima.


W III kwartale 2011 roku zysk netto Centrum Klima wzrósł aż o 50,59% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku i wyniósł 2,56 mln zł. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 24,73 mln zł (wzrost o 2,32%). Marża brutto wyniosła 28,7%.

Przychody ze sprzeda/y i zysk netto narastająco po trzech kwartałach 2009, 2010 i 2011 roku (w mln zł)
„Mimo wciąż niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych i trudnych miesięcy dla budownictwa, wyniki finansowe Centrum Klima z roku na rok są coraz lepsze. Zdobywamy kolejne rynki zbytu, gdzie możemy osiągać zdecydowanie bardziej satysfakcjonujące marże. Ponadto, zwiększamy skalę produkcji. W październiku uruchomiliśmy drugą już linię do produkcji kolan zgrzewanych, a do końca 2013 roku na inwestycje w rozwój organiczny zamierzamy przeznaczyć około 45 mln zł. Znakomita część tych środków zostanie przeznaczona na nową inwestycję, która umożliwi nam wprowadzenie na rynek unikatowego, wysokomarżowego produktu. W trzecim kwartale rozszerzyliśmy również kanały dystrybucji oraz zintensyfikowaliśmy działania marketingowe. Zamierzamy kontynuować przyjętą przez nas strategię w celu zapewnienia spółce dalszego, dynamicznego rozwoju” – powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima.

Zgodnie z przyjętą strategią, docelowy udział eksportu powinien sięgnąć 45%. Od początku 2010 roku spółka rozpoczęła działania handlowe z kontrahentami m.in. z Austrii, Chorwacji, Wysp Owczych, Maroka, Szwajcarii i Turcji. Centrum Klima nawiązała także współpracę z nowymi partnerami ze Szwecji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Bułgarii, Holandii, Rumunii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Finlandii, Danii czy też Portugalii. Obecnie spółka prowadzi działania handlowe dla ponad 3000 klientów w 40 państwach.

Od momentu debiutu Centrum Klima na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 roku, spółka wypłaciła w postaci dywidendy łącznie kwotę 9,31 mln zł:
• W 2010 roku 3,83 mln zł, co stanowiło 58% zysku (co stanowiło 0,45 zł na akcję),
• W 2009 roku 3,83 mln zł, co stanowiło 57% zysku (co stanowiło 0,45 złotych na akcję),
• W 2008 roku 1,65 mln zł, co stanowiło 21,7% zysku (co stanowiło 0,30 złotych na akcję).

Ponadto, Centrum Klima w 2011 roku podjęła szereg działań mających na celu poszerzenie kanałów dystrybucji, zarówno w odniesieniu do klientów biznesowych, jak i indywidualnych:
• wprowadzenie produktów do sklepów Bricoman
• wdrożenie programu lojalnościowego dla klientów biznesowych – CK Gift
• uruchomienie infolinii (0 801 022 250), gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o nowoczesnych systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w ofercie spółki, jak również fachowe porady specjalistów technicznych, dotyczące montażu, obsługi i konserwacji poszczególnych produktów
• dla właścicieli domów o powierzchni do 200 m2, którzy zakupią centrale wentylacyjne renowowanej brytyjskiej firmy Vent Axia, firma przygotowała ofertę, w ramach której otrzymają projekt całej instalacji wentylacyjnej za złotówkę.

Informacje o firmie:
Centrum Klima jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firma działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku, a od 2009 akcje spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na GPW w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich. Firma zatrudnia ponad 200 osób.
Centrum Klima generuje 30% przychodów ze sprzedaży produktów własnych (wzrost o 46% wobec 2010 roku), natomiast pozostałą część stanowi dystrybucja towarów innych producentów, głównie z Europy oraz Azji. Dynamiczny rozwój oferty produktowej i ekspansja na rynkach zagranicznych to jedno z głównych założeń strategicznych Centrum Klima. Eksport gwarantuje spółce ciągłość zamówień o marżach nawet czterokrotnie wyższych niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, co ma przełożenie na stabilność produkcji. Obecnie spółka prowadzi działania handlowe dla ponad 3000 klientów w 40 państwach, m.in. z Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy. W I połowie 2011 roku eksport stanowił 33% przychodów Centrum Klima(wzrost o 38% wobec 2010 roku), a długoterminowa strategia zakłada wzrost do poziomu 45%.
Produkty oferowane przez spółkę dostarczane są generalnym wykonawcom, firmom instalacyjno-montażowym, deweloperom oraz podmiotom działającym w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. W latach 2007-2011 Centrum Klima zrealizowała projekty na rzecz prestiżowych odbiorców oraz w znanych lokalizacjach, do których należą instytucje i obiekty użyteczności publicznej, centrale banków, duże centra handlowe, w tym m.in. siedziba PAN, Pałac Prezydencki, Stacja Metra Kabaty, Bank PKO BP, Nordea, Deutsche Bank, Alior Bank, Centrum handlowe Złote Tarasy, Tesco, Carrefour, Toyota Motor Poland, Vistula, Procter&Gamble, Cinema City Warszawa, LG Electronics, Volkswagen.
Centrum Klima posiada nowoczesny park maszynowy, w którego skład wchodzą maszyny czołowych producentów, takich jak: Spiro Int. (Szwajcaria), Azimuth Machinery (Kanada), Tormec (Szwajcaria), Drossbach (Niemcy), Cidan (Dania),Omera (Włochy). Firma dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-handlowym. Magazyn, hala produkcyjna oraz budynek biurowy zlokalizowane są w Wieruchowie. W Warszawie natomiast mieści się punkt sprzedaży i obsługi klienta wraz z dodatkowym magazynem. W latach 2008-2011 Centrum Klima zrealizowała inwestycje o wartości ponad 40 mln zł, w tym na park maszynowy 16 mln zł. Plan inwestycyjny na lata 2012-2013 wynosi 45 mln zł, z czego około 60% przeznaczone zostanie na nowe – zaawansowane technologicznie – maszyny. Centrum Klima oferuje swoim kontrahentom produkty najwyższej jakości, które spełniają najsurowsze normy m.in. Unii Europejskiej. Ponadto, spółka wdrożyła system zarządzana jakością ISO 9001:2008. Dzięki niezwykłej dbałości o produkty, Centrum Klima była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach za innowacyjność i jakość. Spółka otrzymała m.in. tytuły: Perły Polskiej Gospodarki, Jakość Roku oraz Lider Innowacji. www.centrumklima.pl