Centrum Klima - wiodący w na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - w II kwartale 2010 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 22,05 mln zł, co oznacza wzrost o 22,91% w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 (17,9 mln zł). Zysk netto wyniósł 1,89 mln zł. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 41,40% i wyniosła 6,16 mln zł w stosunku do 4,36 mln zł w II kwartale 2009 roku.

Centrum Klima - rekordowa sprzedaż w II kwartale 2010 roku
Narastająco po I półroczu 2010 roku przychody Centrum Klima zwiększyły się o 11,72%, do 39,10 mln zł wobec I półrocza 2009. Zysk netto wyniósł 3,19 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej 3,62 mln zł.

Dwa pierwsze kwartały 2010 roku charakteryzują się bardzo wyraźnym wzrostem - zarówno sprzedaży ogółem, jak i sprzedaży eksportowej. Ponadto, w II kwartale zwiększono marże, co znalazło swoje odzwierciedlenie w prezentowanych wynikach. Spółka poszerzyła także rynki zbytu zagranicznego oraz wprowadziła do oferty kolejne nowości produktowe. Pozytywny trend odnotowano również w sprzedaży produktów własnych Centrum Klima. W maju zwyżkowała ona o 56,30%, w czerwcu o kolejne 23,4%, a w lipcu 2010 o 10,8% w porównaniu do analogicznych okresów 2009 roku.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie Centrum Klima osiągnęła w I półroczu tego roku. Drugi kwartał 2010 jest rekordowy w historii spółki. Następne miesiące zapowiadają się równie dobrze, a to za sprawą m.in. dużej liczby zamówień oraz terminowej realizacji inwestycji w Wieruchowie, która finalnie pozwoli na czterokrotne zwiększenie mocy produkcyjnych. Rozszerzyliśmy również portfolio naszych produktów o nowości takie, jak centrale wentylacyjne VENTAL System. Wymienione czynniki pozwalają przypuszczać, że kolejne kwartały 2010 roku będą równie udane. Świadczyć o tym może również wyraźne ożywienie na rynku oraz zwiększenie marży netto z miesiąca na miesiąc o kolejne dziesiętne procenta" - mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Pierwsze półrocze 2010 roku było dla Centrum Klima okresem dużej aktywności, zarówno w kontekście realizacji inwestycji, jak i rozbudowy portfolio produktów. Spółka zrealizowała główny cel emisyjny i sfinalizowała rozpoczętą pod koniec 2009 roku inwestycję w Wieruchowie. W dniu 16 sierpnia nastąpiło przeniesienie działalności spółki do nowej siedziny przy ulicy Sochaczewskiej 144. Do końca września przewidziane jest pełne uruchomienie dotychczasowej linii produkcyjnej. Centrum Klima jest firmą innowacyjną i nieustannie się rozwija - w 2010 roku zainwestowała w maszyny do produkcji elementów instalacji wentylacyjnej ponad 1,65 mln euro. Dzięki temu posiada jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Europie, przeznaczony do produkcji systemów wentylacyjnych. Uzyskanie pełnej mocy produkcyjnej nowozakupionych maszyn przewidziane jest na 2012 rok i zwiększy ono aż czterokrotnie dotychczasowe możliwości wytwórcze spółki.

Ponadto, w celu poszerzenia oferty, w lipcu 2010 roku Centrum Klima wprowadziła nowe centrale wentylacyjne VENTAL System. Wysokiej klasy urządzenia, gotowe do instalacji, oferowane są pod nową marką należącą do Centrum Klima. Według szacunków poszerzone portfolio może przynieść spółce wzrost przychodów ze sprzedaży tej grupy produktowej o około 20% w skali roku.

"Konsekwentnie realizowana polityka Centrum Klima oparta na ekspansji zagranicznej, wprowadzaniu do oferty nowych produktów oraz rozszerzaniu asortymentu własnego przynosi wymierne efekty. Analiza sytuacji rynkowej oraz kondycji finansowej Centrum Klima wskazuje na to, że - podobnie jak w 2009 roku - również w tym roku zrealizujemy prognozy finansowe, a być może przekroczymy nawet przewidywane 78,2 mln zł przychodu. W pierwszym miesiącu III kwartału całkowite przychody ze sprzedaży wzrosły o 39,06% w stosunku do analogicznego okresu z zeszłego roku, a eksport poprawił się aż o 46,8%. Wierzymy, że skutecznie realizowana strategia rozwoju, której efekty są widoczne w systematycznym wzroście przychodów oraz bardzo dobre wyniki spotkają się z uznaniem inwestorów, a także ich dynamicznie zwiększającym się zaangażowaniem w spółkę" - mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

W 2009 roku Centrum Klima zrealizowała prognozy finansowe w 101,5% osiągając przychody ze sprzedaży w wysokości 71,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 6,7 mln zł (realizacja prognozy w 95,8%), co pozwoliło uzyskać marżę netto na poziomie 9,4%. Rok 2009, mimo niełatwej sytuacji ekonomicznej w kraju, był dla Centrum Klima czasem stabilnego rozwoju. Spółka konsekwentnie umacniała na rynku polskim status wiodącej firmy w zakresie dystrybucji i produkcji elementów systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, jak również znaczącego podmiotu działającego na rynku Unii Europejskiej.

Najważniejsze wydarzenia 2010 roku w Centrum Klima:

III kwartał:
• Przeniesienie działalności firmy do nowego kompleksu produkcyjno-biurowo-magazynowego w Wieruchowie i uruchomienie linii produkcyjnej.
• Centrum Klima w II etapie konkursu "Złota Strona Emitenta".
• Nowe centrale wentylacyjne pod własną marką "VENTAL System" w ofercie Centrum Klima.
• Sprzedaż nieruchomości w Piastowie. Transakcja opiewała na 10,4 mln zł.

II kwartał:
• Wypłata dywidendy w wysokości 0,45 zł na akcję, łączna kwota wyniosła 3,833 mln zł.
• Certyfikat jakości Instytutu Techniki Budowlanej dla przewodu elastycznego MOizo. Wyróżnienie w standardzie PN-EN 13501-1:2004 zaświadcza o ogniotrwałych właściwościach tego produktu.
• Centrum Klima wśród "Pereł Polskiej Giełdy" dziennika Parkiet.
• Centrum Klima zorganizowała serię szkoleń dla studentów Politechniki Warszawskiej.
• Udział w Międzynarodowych Targach Instalacyjnych "Instalacje 2010" w Poznaniu.

I kwartał:
• Udział w Międzynarodowych Targach MCE 2010 w Mediolanie.
• Udział w targach "Salon Klimatyzacja 2010" w Warszawie.
• Centrum Klima "Gazelą Biznesu".
• Tytuł "Jakość Roku 2009" za przewód S-Flex.
• Centrum Klima "Diamentem Forbesa".


Źródło: Centrum Klima S.A.