Raport analityczny dotyczący Spółki Centrum Klima (CKLM.WA; CKL.PW) opracowany przez Dom Inwestycyjny BRE Banku.Dom Inwestycyjny BRE Banku: Centrum Klima jest jedną z największych firm krajowych z branży wentylacji. Firma jest producentem kształtek i rur (20% przychodów w
2008 roku) oraz dystrybutorem asortymentu wentylacyjnego (80%
przychodów w 2008 roku). Spośród przychodów dystrybucyjnych, 24%
to właściwa dystrybucja oferty zachodnich producentów, 76% zaś to w
zasadzie outsourcing własnych rozwiązań technicznych do krajów
Europy i Dalekiego Wschodu. Spółka generuje od wielu lat
ponadprzeciętne wyniki finansowe. Działalność firmy charakteryzuje
sie wysokimi marżami oraz wysokim zwrotem na kapitale własnym.
Przychody w latach 2002-2008 wzrastały średnio o ponad 30% rocznie.
Spośród najważniejszych czynników, które pozwalają spółce na
generowanie tak dobrych rezultatów, możemy wymienić kompetencje
zarządu, dobre relacje handlowe na rynkach dalekowschodnich, efekty
skali, nowoczesny park maszynowy oraz ścisłe reżimy kosztowe.
Główna motywacja przeprowadzenia wtórnej emisji akcji była chęć
rozwoju, tak w części produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej. Obecna
siedziba spółki wyczerpuje w zasadzie możliwości istotnego
zwiększania produkcji. W oparciu o środki pozyskane z emisji, spółka
planuje rozpocząć budowę nowego zakładu w Wieruchowie, o
powierzchni ponad 10 tys. m2. Rozruch nowego zakładu miałby
miejsce w 2011 roku. Powierzchnia nowego zakładu nie tylko byłaby w
stanie sprostać znacznemu wzrostowi skali produkcji, ale oferowałaby
także znaczny wzrost powierzchni magazynowej wykorzystywanej w
celach prowadzenia dystrybucji. Nowy zakład zapewni możliwość
zwiększania generowanych przychodów nawet do poziomu 180 mln
PLN. Zwracamy uwagę, że w cyklu budowlanym Centrum Klima
eksponowane jest głównie na budowę stanów surowych, tzn.
najgorsze spółka ma już za sobą. Wyceniamy 1 akcje Centrum Klima
na 15,1 PLN i zalecamy kupno walorów spółki. (...)

Pełna treść raportu analitycznego Spółki Akcyjnej Centrum Klima w pliku pdf do pobrania ze strony http://www.centrumklima.pl/pliki/ri/Centrum%20Klima_raportAnalityczny.pdf