Zarząd Centrum Klima S.A. zwołał na 13 września 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały o skupie akcji własnych w celu umorzenia. Skup akcji może być realizowany do 14 września 2012 roku, po cenie nie wyższej niż 15 zł, z limitem środków do 4 milionów zł. Spółka nabędzie prawo do skupu akcji po zakończeniu okresu zamkniętego, czyli po publikacji wyników finansowych za I półrocze 2011 w dniu 26.08.2011 r.

Centrum Klima planuje skup akcji własnych
„Rynki finansowe w Polsce i na świecie w ciągu ostatnich miesięcy znajdowały się w bardzo trudnej sytuacji. Przeceny nie oszczędziły spółek na GPW, a wiele firm notowanych jest poniżej ich realnej wartości. W takiej sytuacji jest także Centrum Klima. Znam doskonale jej kondycję finansową i perspektywy, dlatego uważam, że nasze akcje to doskonała inwestycja. Nie mam wątpliwości, że buy-back będzie korzystny dla naszych długoterminowych akcjonariuszy” – powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima.

W I kwartale 2011 roku Centrum Klima osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 21,43 mln zł, co oznacza wzrost o 25,76% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku. EBITDA wyniosła 2,89 mln zł i wzrosła o 42,66% wobec I kwartału 2010. Marża EBITDA osiągnęła poziom 13,49%. Zysk netto wzrósł o 29,87% (z 1,30 mln zł w I kwartale 2010 do 1,69 mln zł w I kwartale 2011 roku). Zwiększyła się także skala produkcji własnej - o 42% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Od początku 2010 roku spółka rozpoczęła działania handlowe z kontrahentami m.in. z Austrii, Chorwacji, Wysp Owczych, Maroka, Szwajcarii i Turcji. Centrum Klima nawiązała także współpracę z nowymi partnerami ze Szwecji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Bułgarii, Holandii, Rumunii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Finlandii, Danii czy też Portugalii. Łącznie spółka realizuje sprzedaż na rzecz klientów z 37 państw na świecie.
Centrum Klima wypłaciła już częściowo dywidendę za rok 2010, która została uchwalona na poziomie 0,45 zł na akcję. Łącznie spółka przeznaczyła na ten cel 58% zysku jednostkowego netto, czyli około 3,83 mln złotych.

Od momentu debiutu Centrum Klima na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 roku, spółka wypłaciła w postaci dywidendy łącznie kwotę 5,48 mln zł:
• W 2008 roku 1,65 mln zł, co stanowiło 21,7% zysku (co stanowiło 0,30 złotych na akcję),
• W 2009 roku 3,83 mln zł, co stanowiło 57% zysku (co stanowiło 0,45 złotych na akcję).

Produkty Centrum Klima są od czerwca 2011 dostępne w sklepach Bricoman. Rozpoczęcie współpracy z siecią marketów budowlanych to kolejny krok w zakresie poszerzania kanałów dystrybucji Centrum Klima. Intencją zarządu spółki jest nawiązanie współpracy z kolejnymi sieciami marketów o zasięgu ogólnopolskim.

Spółka uruchomiła także nowy kanał komunikacji z klientami. Od 13 lipca 2011, dzwoniąc pod specjalny numer infolinii 0-801-022-250, uzyskać można szczegółowe informacje o nowoczesnych systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, znajdujących się w ofercie Centrum Klima, jak również fachowe porady specjalistów technicznych, dotyczące montażu, obsługi i konserwacji poszczególnych produktów.

Źródło: Centrum Klima S.A.