Centrum Klima - wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - znalazła się wśród "Pereł Polskiej Giełdy", wyróżnionych przez redakcję Gazety Giełdy "Parkiet". O otrzymaniu nominacji zdecydowały nie tylko wyniki finansowe spółki, ale także zwyżka ceny jej akcji.

Centrum Klima Perłą Polskiej Giełdy
Centrum Klima znalazła się na 226 miejscu zestawienia głównego, w którym brało udział 348 firm oraz na 66 pozycji ze 110 branych pod uwagę w subrankingu dotyczącym sektora przemysłowo-budowlanego. O pozycji w rankingu decydowała zmiana w przychodach, zysku operacyjnym, wartości rynkowej i rentowności kapitału własnego w stosunku do roku 2008 oraz średnia wartość tych czynników z lat 2007-2009. Analizie poddano także wartość rynkową oraz dynamikę cen akcji. Dzięki tak szerokiemu spektrum danych, organizatorzy mogli dokonać dokładnego pomiaru zarówno kondycji firmy, jak i postrzegania jej przez inwestorów.

"Sytuacja na rynkach finansowych w ostatnich latach jest trudna, zwłaszcza dla branży budowlanej, dlatego tym bardziej cieszy nas tytuł "Perły Polskiej Giełdy". Wyróżnienie to świadczy nie tylko o stabilnej pozycji naszej firmy, ale również dowodzi naszej wiarygodności i rzetelności w biznesie, co doceniają nasi akcjonariusze" - mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Centrum Klima konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Potwierdzają to również wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2010 roku, które - mimo długiej zimy - utrzymały się na poziomie porównywalnym z rokiem 2009. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 17,05 mln zł. Zysk netto wyniósł 1,30 mln zł, czyli o 3,25% więcej niż w I kwartale 2009 roku. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 29,2% (z 3,63 mln w I kwartale 2009 do 4,70 mln w I kwartale 2010).

Źródło: Centrum Klima S.A.