Prawa do akcji nowej emisji Centrum Klima - wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - zadebiutowały dzisiaj na rynku regulowanym GPW z ceną 11,00 zł. Oferta publiczna spółki zakończyła się sukcesem. Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 75,417%. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wszystkie oferowane akcje zostały objęte i opłacone. Wartość oferty wyniosła łącznie 31,5 mln zł.Spółka oferowała akcje wyłącznie nowej emisji - serii C - w liczbie 3 mln. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 2.700 tys. akcji, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych 300 tys. akcji serii C. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy, natomiast BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. przez 6 miesięcy.

"Naszym strategicznym celem na najbliższe dwa lata jest uzyskanie trwałego statusu wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz znaczącego podmiotu działającego na rynku Unii Europejskiej. Chcemy to osiągnąć dzięki systematycznemu zwiększaniu wielkości sprzedaży oferowanego asortymentu w oparciu o rozbudowę bazy logistyczno-produkcyjnej. Będziemy jednocześnie dążyli do zwiększania rentowności prowadzonej działalności. Tak, jak deklarowaliśmy, środki pozyskane z emisji akcji przeznaczymy na inwestycje w rozwój działalności produkcyjnej spółki. Planujemy budowę nowego kompleksu produkcyjno-magazynowego w Wieruchowie pod Warszawą, wyposażonego w zaawansowany technologicznie park maszynowy"
- mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima S.A.
Oferującym akcje spółki Centrum Klima SA był Dom Inwestycyjny BRE Banku, natomiast doradcą finansowym - Capital One Advisers.