Centrum Klima – wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – dostarczyła elementy instalacji wentylacyjnej do modernizowanego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła w Bartoszycach. Od początku 2009 roku spółka zrealizowała już siedem projektów na rzecz obiektów użyteczności publicznej.W ramach współpracy z generalnym wykonawcą modernizacji szpitala, Centrum Klima zrealizowała kompleksową dostawę elementów wentylacyjnych dla obiektu. Wykorzystane materiały w 60% pochodziły z produkcji własnej spółki, a pozostałą część stanowiły elementy systemów innych producentów, których Centrum Klima jest dystrybutorem. Strategia spółki zakłada konsekwentne zwiększanie udziału sprzedaży produktów własnych w strukturze przychodów z obecnych 20% do około 40% w 2011 roku.
Produkty z oferty Centrum Klima są chętnie wybierane przez kontrahentów ceniących jakość wyrobów, atrakcyjne warunki cenowe, krótki czas oczekiwania i terminowość dostaw. Realizacje na rzecz obiektów publicznych w Polsce stanowiły w pierwszym półroczu 2009 roku 25% wszystkich zamówień zrealizowanych przez spółkę.
W 2009 roku produkty z oferty Centrum Klima zostały wykorzystane w ramach budowy i modernizacji następujących obiektów użyteczności publicznej:
• Dom Pomocy Społecznej w Warszawie
• DT Centrum w Warszawie
• Rozdzielnia PKP w Warszawie
• Szpital Specjalistyczny w Radomiu
• Szkoła podstawowa w Błoniach
• Straż Pożarna w Teresinie

„Sektor budowy i modernizacji obiektów użyteczności publicznej jest obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju działalności Centrum Klima. Dzięki dotacjom Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury oraz planowanym mistrzostwom Euro 2012 rozpoczętych zostało wiele nowych inwestycji. Konieczne modernizacje obiektów, takich jak na przykład szpitale i szkoły, to także szansa na realizację nowych zleceń dla naszej firmy. Od początku roku odnotowaliśmy na tym rynku znaczny wzrost zamówień i przygotowujemy się do realizacji kolejnych inwestycji”
– mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.
Centrum Klima koncentruje się na zwiększaniu skali i możliwości prowadzenia działalności dystrybucyjnej oraz produkcyjnej. Spółka planuje budowę kompleksu magazynowo-produkcyjnego w Wieruchowie koło Warszawy, a także stale inwestuje w rozbudowę parku maszynowego. Zastosowanie nowoczesnych maszyn pozwoliło na wytwarzanie produktu o najwyższych parametrach oraz zwiększyło wydajność pracy. Od początku 2009 roku spółka zrealizowała zakup 4 kolejnych maszyn, których wdrożenie zapewni dalszy wzrost efektywności oraz – dzięki oszczędności surowców – przełoży się na poziom osiąganych marż. Siedem projektów zrealizowanych w 2009 roku na rzecz sektora obiektów użyteczności publicznej potwierdza silną pozycję Centrum Klima na rynku HVAC oraz przekłada się na dobrą kondycję finansową firmy.
W lipcu 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Klima zdecydowało o nowej emisji nie więcej niż 3 mln akcji zwykłych serii C na okaziciela, w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru. Obecnie trwają przygotowania do realizacji oferty publicznej akcji spółki na GPW.
Centrum Klima w II kwartale 2009 roku osiągnęła zysk netto na poziomie 2,1 mln zł, co oznacza wzrost o 74% wobec I kwartału 2009. Przychody spółki w II kwartale 2009 wyniosły 17,9 mln zł i były wyższe o 5% w porównaniu do I kwartału 2009 roku (17 mln zł). Rośnie też wysokomarżowa sprzedaż zagraniczna – w I połowie 2009 roku wzrosła do poziomu 22,8% przychodów, czyli o 37% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Do końca roku spółka spodziewa się dalszego zwiększenia eksportu do 25% sprzedaży ogółem. Firma eksportuje swoje produkty głównie do krajów Unii Europejskiej. Strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 30% przychodów w 2012 roku, a docelowo nawet do 45%.