Centrum Klima – wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych – uruchomiła blog korporacyjny dostępny pod adresem www.blog.centrumklima.pl.

Centrum Klima na blogu
CKBlog to kolejne obok Facebooka narzędzie, za pośrednictwem którego firma aktywnie komunikuje się z rynkiem. Dzięki niemu klienci i inwestorzy mogą śledzić dane na temat inwestycji, wyników finansowych oraz innowacji produktowych i systemowych.

Rok 2011 na rynkach finansowych był trudny, ale mimo to Centrum Klima nieustannie inwestowała w rozwój. W ubiegłym roku spółka uruchomiła już drugą linię produkcyjną do wytwarzania kolan zgrzewanych oraz zinformatyzowała magazyn wysokiego składowania. W najbliższych kwartałach Centrum Klima planuje kolejną inwestycję – o wartości około 45 mln zł – budowę nowych hal produkcyjnych w Wieruchowie oraz wprowadzenie do oferty unikatowego, wysokomarżowego produktu.

Głównym celem Centrum Klima na nadchodzące miesiące jest rozwój sprzedaży w krajach Europy Zachodniej. Obecnie eksport stanowi 33 % obrotów spółki, natomiast docelowo ma on osiągnąć 45-50 % przychodów Centrum Klima.

„Nie przewiduję w przyszłym roku pogorszenia koniunktury w naszej branży, chociażby ze względu na wysoki poziom zamówień na nasze produkty i liczbę inwestycji, przewidzianych do realizacji w Polsce. W Centrum Klima dbamy nie tylko o utrzymanie wysokich standardów, ale też o przejrzystość działań. Tym bardziej istotne są dla nas relacje z kontrahentami i zapewnienie im pełnego wsparcia. Właśnie z myślą o naszych klientach i inwestorach uruchomiliśmy kolejne narzędzie komunikacji – blog – który będzie na bieżąco informować o wydarzeniach z życia spółki” – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Ponadto, Centrum Klima w 2011 roku podjęła szereg działań mających na celu poszerzenie kanałów dystrybucji, zarówno w odniesieniu do klientów biznesowych, jak i indywidualnych:
• wdrożenie programu lojalnościowego dla klientów biznesowych – CK Gift
• uruchomienie infolinii (0 801 022 250), gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o nowoczesnych systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w ofercie spółki, jak również fachowe porady specjalistów technicznych, dotyczące montażu, obsługi i konserwacji poszczególnych produktów
• dla właścicieli domów o powierzchni do 200 m2, którzy zakupią centrale wentylacyjne renomowanej brytyjskiej firmy Vent Axia, firma przygotowała ofertę, w ramach której otrzymają projekt całej instalacji wentylacyjnej za złotówkę.

Mimo trudności na rynkach finansowych w Polsce i za granicą, po trzech kwartałach 2011 roku Centrum Klima osiągnęła doskonałe wyniki. Są one efektem systematycznego rozszerzania działalności eksportowej oraz zwiększania sprzedaży produkcji własnej. Pozwoliło to również na wzrost skali działalności, dalszą dywersyfikację rynków zbytu oraz uzyskanie satysfakcjonującego zysku. Sytuacja po III kwartałach 2011 roku wygląda następująco:
• przychody ze sprzedaży wzrosły o 11,18% (do 70,35 mln zł);
• zysk netto wzrósł o 28,45% (do 6,28 mln zł);
• produkcja własna wzrosła o 46,09% (stanowi obecnie 30,2% przychodów spółki);
• działalność eksportowa wzrosła o 37,2% (stanowi 33,29 przychodów ze sprzedaży)

Informacje o firmie:
Centrum Klima jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firma działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku, a od 2009 akcje spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na GPW w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich. Firma zatrudnia ponad 200 osób.
Centrum Klima generuje 30% przychodów ze sprzedaży produktów własnych (wzrost o 46% wobec 2010 roku), natomiast pozostałą część stanowi dystrybucja towarów innych producentów, głównie z Europy oraz Azji.
Dynamiczny rozwój oferty produktowej i ekspansja na rynkach zagranicznych to jedno z głównych założeń strategicznych Centrum Klima. Eksport gwarantuje spółce ciągłość zamówień o marżach nawet czterokrotnie wyższych niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, co ma przełożenie na stabilność produkcji. Obecnie spółka prowadzi działania handlowe dla ponad 3000 klientów w 40 państwach, m.in. z Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy. W I połowie 2011 roku eksport stanowił 33% przychodów Centrum Klima(wzrost o 38% wobec 2010 roku), a długoterminowa strategia zakłada wzrost do poziomu 45%.
Produkty oferowane przez spółkę dostarczane są generalnym wykonawcom, firmom instalacyjno-montażowym, deweloperom oraz podmiotom działającym w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. W latach 2007-2011 Centrum Klima zrealizowała projekty na rzecz prestiżowych odbiorców oraz w znanych lokalizacjach, do których należą instytucje i obiekty użyteczności publicznej, centrale banków, duże centra handlowe, w tym m.in. siedziba PAN, Pałac Prezydencki, Stacja Metra Kabaty, Bank PKO BP, Nordea, Deutsche Bank, Alior Bank, Centrum handlowe Złote Tarasy, Tesco, Carrefour, Toyota Motor Poland, Vistula, Procter&Gamble, Cinema City Warszawa, LG Electronics, Volkswagen.
Centrum Klima posiada nowoczesny park maszynowy, w którego skład wchodzą maszyny czołowych producentów, takich jak: Spiro Int. (Szwajcaria), Azimuth Machinery (Kanada), Tormec (Szwajcaria), Drossbach (Niemcy), Cidan (Dania),Omera (Włochy). Firma dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-handlowym. Magazyn, hala produkcyjna oraz budynek biurowy zlokalizowane są w Wieruchowie. W Warszawie natomiast mieści się punkt sprzedaży i obsługi klienta wraz z dodatkowym magazynem. W latach 2008-2011 Centrum Klima zrealizowała inwestycje o wartości ponad 40 mln zł, w tym na park maszynowy 16 mln zł. Plan inwestycyjny na lata 2012-2013 wynosi 45 mln zł, z czego około 60% przeznaczone zostanie na nowe – zaawansowane technologicznie – maszyny. Centrum Klima oferuje swoim kontrahentom produkty najwyższej jakości, które spełniają najsurowsze normy m.in. Unii Europejskiej. Ponadto, spółka wdrożyła system zarządzana jakością ISO 9001:2008. Dzięki niezwykłej dbałości o produkty, Centrum Klima była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach za innowacyjność i jakość. Spółka otrzymała m.in. tytuły: Perły Polskiej Gospodarki, Jakość Roku oraz Lider Innowacji.
www.blog.centrumklima.pl
www.centrumklima.pl