Jutro początek book buildingu.Maksymalna cena akcji w ramach oferty publicznej Centrum Klima - wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - została ustalona na poziomie 12 zł za akcję. Tym samym wartość oferty wyniesie do 36 mln zł. Spółka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy, natomiast BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. przez 6 miesięcy.

Proces book buildingu będzie prowadzony wśród Inwestorów Instytucjonalnych w dniach 16-19 października 2009, do godziny 15:00.

Zapisy na akcje Centrum Klima będzie można składać w dniach 20-22 października 2009. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych przewidziano na 26 października 2009, a przydział akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonany do dnia 27 października 2009. Intencją Spółki jest przydzielenie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych około 70% akcji serii C będących przedmiotem oferty publicznej, natomiast pozostałe około 30% w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Do obrotu wprowadzonych zostanie także do 3 mln PDA serii C.
Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku listopada 2009 roku.

Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich.


"Przemyślane inwestycje w rozwój firmy i zwiększanie mocy produkcyjnych pozwoliły nam - pomimo osłabienia ogólnego poziomu koniunktury gospodarczej - na umocnienie pozycji rynkowej. Konsekwentny wzrost udziału eksportu w sprzedaży spółki gwarantuje nam ciągłość zamówień o marżach znacznie wyższych niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, a tym samym stabilność i stałość produkcji. Jesteśmy firmą wiarygodną, cenioną na rynku krajowym i przez kontrahentów zagranicznych, oferującą wysokiej jakości produkty w dobrej cenie. Są to atuty, które zapewniają nam przewagę nad innymi firmami branży. Jesteśmy przekonani o bardzo dużym potencjale wzrostu naszej firmy, co przełoży się w długim terminie na kurs naszych akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie"
- mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.
Oferującym akcje spółki Centrum Klima SA jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, natomiast doradcą finansowym - Capital One Advisers.