Centrum Klima - wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - zakupiła kolejne, specjalistyczne urządzenie renomowanej włoskiej firmy OMERA do produkcji elementów systemów wentylacyjnych - kształtek okrągłych. Wartość inwestycji wynosi 60 tys. euro. Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozbudowy parku maszynowego. Od początku 2009 roku na zakup nowych maszyn przeznaczyła łącznie 595 tys. euro.


Nowa maszyna OMERA pozwoli spółce na wzrost wydajności produkcji kształtek o 200%, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości wytwarzanych materiałów. Maszynę charakteryzuje pełna automatyzacja, szybkość produkcji oraz zachowanie powtarzalności wymiarów.

Asortyment oferowany przez spółkę stosowany jest przy budowie nowych obiektów lub podwyższaniu standardu obiektów już istniejących.
Segmenty działalności Centrum Klima obejmują m.in.:
- budownictwo komercyjne - biura, centra handlowe, multipleksy, banki, obiekty przemysłowe i usługowe, salony samochodowe
- budownictwo mieszkaniowe
- budownictwo użyteczności publicznej - szkoły, szpitale, urzędy
- branża chemiczna
- energetyka
- chłodnictwo.
Centrum Klima stale notuje wysoki popyt na produkowane przez nią wyroby gotowe, czyli rury wentylacyjne i kształtki. Produkcja własna stanowi ponad 21% przychodów spółki. Spółka dąży do zwiększenia udziału sprzedaży wyrobów produkcji własnej w strukturze przychodów - z obecnych około 20% do około 40% w 2011 roku.

"Tak nowoczesnym parkiem maszynowym nie może pochwalić się żadna inna firma z naszej branży w Polsce. Jesteśmy wyjątkiem także w skali Europy. Inwestując w nowe maszyny zwiększamy nasze moce produkcyjne, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze szybciej odpowiadać na zapotrzebowanie nawet najbardziej wymagających klientów. Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas przedsięwzięcia niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności naszej oferty"
- mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.
Spółka konsekwentnie poszerza także skalę działalności na rynkach eksportowych. Sprzedaż zagraniczna dotyczy przede wszystkim produktów własnych. Dynamiczny wzrost udziału eksportu gwarantuje spółce ciągłość zamówień o znacznie wyższych marżach niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, co ma przełożenie na wyniki finansowe spółki. Wysoka jakość produktów oraz duża konkurencyjność cenowa Centrum Klima wpływa na nieustanny wzrost liczby zamówień z rynków europejskich. Dzięki temu w III kwartale 2009 roku eksport stanowił 23% przychodów spółki. Długoterminowa strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 45%.