Centrum Klima – wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC) – po raz kolejny uzyskała dotację z unijnego programu „Paszport dla eksportu”. Pozyskane środki w wysokości 200 tys. zł spółka przeznaczy na rozwój działań eksportowych, udział w międzynarodowych targach – m.in. ISH we Frankfurcie, MCE w Mediolanie i Nordbygg w Sztokholmie – oraz pozyskiwanie nowych partnerów na rynkach zagranicznych.

Centrum Klima - kolejne dofinansowanie na rozwój eksportu
„Wielokrotnie korzystaliśmy już z dofinansowań przyznawanych przez Unię Europejską, które przeznaczone były na zwiększenie efektywności spółki. Dzięki dotacjom wdrożyliśmy nowoczesne rozwiązania informatyczne i rozbudowę linii produkcyjnych. Uzyskane w tym roku środki pozwalają na realizowanie zawartych w naszej strategii celów, m.in. zwiększanie skali działalności eksportowej. W 2011 roku zanotowaliśmy wzrost eksportu o ponad 37%. Jesteśmy przekonani, że udział w międzynarodowych imprezach targowych oraz wsparcie działań zagranicznych dodatkowych finansowaniem znacząco przyczyni się do osiągnięcia naszego celu, jakim jest około 45% udział eksportu w przychodach” – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Program unijny „Paszport dla eksportu” przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego. Jego celem jest wzmocnienie krajowej gospodarki, przez promocję polskich przedsiębiorstw, jako atrakcyjnych partnerów biznesowych.

Centrum Klima ze swoją ofertą produktową jest już obecna w 40 krajach. Udział eksportu w przychodach firmy wyniósł w 2011 roku 34,45% (wzrost o 37,92% w porównaniu do 2010 roku), a docelowo ma wynosić około 45%. Pozyskanie dofinansowania z programu pozwoli spółce na dalszy rozwój działalności eksportowej i umocnienie pozycji na kluczowych rynkach zbytu, m.in. Niemczech i Szwecji.
Dotacje unijne pozyskane przez Centrum Klima w ramach działań rozwojowych w okresie 2007-2011:
o 2011 rok:
• umowa na dotację z unijnego programu „Paszport dla eksportu” przeznaczona na rozwój działalności eksportowej w wysokości 200 tys. zł.
o 2010 rok:
• umowa na dotację z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Dotacja na sfinansowanie wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Centrum Klima SA przez wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP. – kwota projektu 1 418 tys. PLN, kwota przyznanej dotacji wynosi 709 tys. zł.
o 2008 rok:
• umowa z PARP na dofinansowanie projektu "Wdrożenie nowej technologii produkcji kanałów i kształtek z blachy stalowej", realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw – kwota projektu 835 tys. PLN, kwota dotacji 705 tys. zł otrzymana w 2009.
o 2008 rok:
• umowa z PARP na dofinansowanie projektu „Oferta publiczna Centrum Klima SA drogą do pozyskania kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP – kwota projektu 1 340 tys. PLN, kwota dotacji 670 tys. zł otrzymane w dwóch ratach: 178 tys. zł w 2009 i 492 tys. zł w 2010.
o 2007 rok:
• umowa z RIF na dofinansowanie projektu „Zakup nowoczesnej maszyny do produkcji kanałów Spiro” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje – kwota projektu 830 tys. zł, kwota dotacji 415 tys. zł otrzymana w dwóch ratach 163 tys. zł w 2007 i 252 tys. zł w 2008.
Uczestnictwo w programach finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej umożliwia realizowanie celów zawartych w strategii Centrum Klima. Szacuje się, że łączny udział środków unijnych w inwestycjach – związanych m.in. z rozbudową parku maszynowego oraz dofinansowaniem debiutu firmy na rynku równoległym GPW – wyniósł od 2007 roku do chwili obecnej prawie 2,9 mln zł.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006.