Centrum Klima - wiodący w na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - w ramach realizacji strategii konsekwentnej rozbudowy parku maszynowego, zakupiła kolejne urządzenie do produkcji kolan wentylacyjnych firmy Spiro Int. SA. Wartość transakcji wyniosła około 40 tys. euro. W sumie w 2009 roku Centrum Klima przeznaczyła na rozbudowę linii produkcyjnej 535 tys. euro. Kolejne inwestycje są w planach.


Informacja prasowa - 09.09.2009 r.

"Branża klimatyzacyjno-wentylacyjna, w której działamy, silnie reaguje na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Coraz lepsza koniunktura gospodarcza sprawia, że rynek wyrobów wentylacyjnych również ulega ożywieniu, co z kolei przekłada się na wzrost popytu na nasze produkty. W ostatnim półroczu odnotowaliśmy trzykrotny wzrost liczby zamówień na kolana wentylacyjne, dlatego podjęliśmy decyzję o zakupie nowej maszyny, służącej do produkcji tego asortymentu. Nie poprzestaniemy na tej inwestycji i mamy w planach kolejne. Naszym priorytetem jest, aby trafnie dostosowywać strukturę oferty i produkcji do zmieniających się trendów rynkowych"
- mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima S.A.

Nowo zakupiona maszyna służy do produkcji segmentowych kolan wentylacyjnych. Segmenty produkowane przez Centrum Klima łączone są za pomocą dwóch rodzajów zamka: pojedynczego oraz podwójnego - jeszcze bardziej szczelnego. Spółka posiada obecnie cztery maszyny typu Gorelocker służące do produkcji kolan segmentowych - jedną wytwarzającą pojedynczy i podwójny zamek oraz 3 produkujące pojedynczy.
Konsekwentna rozbudowa parku maszynowego Centrum Klima pozwala na zwiększenie wydajności produkcji. Firma wytwarza produkty o najwyższych parametrach oraz zwiększa wydajność pracy, dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn. Od początku 2009 roku spółka zrealizowała zakup 4 kolejnych maszyn, których wdrożenie zapewni dalszy wzrost efektywności oraz - dzięki oszczędności surowców - przełoży się na poziom osiąganych marż.