Wahania cen surowców mają istotny wpływ na efektywność przedsiębiorstw produkcyjnych. Jednak właściwe zarządzanie zapasami magazynowymi, planowanie i elastyczna polityka zakupowa umożliwiają sprawne reagowanie na zmiany na rynku i zachowanie satysfakcjonujących marż. Przykładem jest Centrum Klima, która – mimo trudnej sytuacji na rynkach surowców – podniosła w 2011 roku rentowność netto do poziomu 8,67%.

Centrum Klima: Jak utrzymać marże na trudnym rynku surowców?
Ceny kluczowych surowców dla branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej (HVAC) – miedzi i stali – zaczęły istotnie rosnąć jeszcze w 2010 roku. Dopiero w trzecim kwartale 2011 roku nastąpiła stabilizacja, a nawet nieznaczny ich spadek. Centrum Klima była przygotowana na tę sytuację dzięki długoterminowemu planowaniu, posiadaniu zapasów materiałów do produkcji oraz efektywnemu zarządzaniu zakupami, a także elastycznemu dostosowaniu poziomu cen produktów do cen surowca.

W celu niwelowania niekorzystnych efektów wahań cen, a tym samym utrzymywania rentowności działalności, Centrum Klima monitoruje na bieżąco rynek surowców i zabezpiecza stany magazynowe na minimum 1,5 miesiąca. Dzięki temu uzyskiwane są maksymalnie korzystne warunki zakupu stali i miedzi. Ponadto, długoterminowe planowanie i posiadanie zapasów surowca zapewnia ciągłość produkcji. To niezbędne praktyki dla firm – które jak Centrum Klima – chcą jak najefektywniej zarządzać zakupami. Przy konsekwentnym realizowaniu tej strategii, spółka przekłada ceny surowców na produkty płynnie, pozostając konkurencyjna na rynku.

W 2012 roku sytuacja na rynku surowcowym wciąż pozostaje niepewna. Analitycy przewidują, że ceny kluczowych dla branży HVAC surowców: stali i miedzi będą w nadchodzących miesiącach systematycznie rosnąć. W maju 2012 mogą one wynieść nawet o 30 groszy na kilogram więcej niż obecnie. Dlatego skrupulatna polityka zakupowa będzie miała kluczowe znaczenie dla rentowności spółek produkcyjnych, zależnych od dostaw surowców.

Doświadczenie pokazuje, że nawet w tak trudnych warunkach rynkowych można odnieść sukces. Dobrze zarządzane spółki charakteryzują się dużą stabilnością, a nawet rosną wbrew rynkowi, czego przykładem jest Centrum Klima. Spółka – mimo wahań cen stali i miedzi – dzięki konsekwentnemu zarządzaniu zakupami i procesami produkcji w 2011 ponownie uzyskała satysfakcjonujące marże na produktach. W konsekwencji elastycznego reagowania na sytuację na rynku i zachowania bardzo dobrych marż Centrum Klima po raz kolejny osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. W 2012 spółka będzie kontynuować przyjęty model biznesowy i w związku z tym spodziewa się zachowania dynamiki wzrostu osiągniętej w 2011 roku.

Marek Perendyk, Prezes zarządu Centrum Klima SA
Marek Perendyk
Prezes zarządu Centrum Klima SA