Centrum Klima, jeden z liderów w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce rozbudowuje swój park maszynowy. W celu podwojenia mocy produkcyjnych spółka zakupiła i uruchomiła w zakładzie w Piastowie kolejne urządzenia. Inwestycja wyniosła około 485 tys. euro i została sfinansowana ze środków pozyskanych z prywatnej emisji akcji.


W ramach inwestycji firma nabyła nowoczesne urządzenia wiodących światowych producentów: maszynę do produkcji rur, maszynę do produkcji kolan segmentowych i dwie zgrzewarki liniowe szwajcarskiej firmy SPIRO, a także linię do rozkroju blachy duńskiej spółki Cidan. Maszyny te posłużą do wytwarzania sztandarowych produktów spółki – kształtek i kanałów okrągłych.

- Zdecydowaliśmy się na uruchomienie nowoczesnych linii produkcyjnych w związku z rosnącym popytem na te produkty. Istotne jest również to, że nowe rozwiązania wpłyną na podwyższenie komfortu, a co za tym idzie efektywności pracy naszych pracowników
– mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima.
Kształtki i kanały okrągłe są obecnie najchętniej wykorzystywane w nowoczesnych systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ze względu na uniwersalność oraz wygodę montażu i konserwacji. Zapewniają efektywny dopływ świeżego powietrza oraz jego właściwą cyrkulację w pomieszczeniach. Jest to ważna funkcja w każdym obiekcie, gdyż przestarzała instalacja wentylacyjna, nie spełniająca przyjętych standardów, ma wpływ na złe samopoczucie osób przebywających w lokalu.
W 2007 roku firma osiągnęła przychody w wysokości 71 mln zł, co stanowi wzrost o 38,4% w porównaniu do 2006 roku.
Źródło: WNT