Centrum Klima S.A. uruchomiła w Piastowie urządzenia włoskiej firmy OMERA do produkcji systemów wentylacyjnych. Tym samym, jako jedna z niewielu firm w Polsce, zwiększyła wydajność w zakresie produkcji kształtek okrągłych z uszczelką. Wartość inwestycji wyniosła 190 tys. EUR.


Centrum Klima, specjalizująca się w produkcji kanałów okrągłych, posiada 15% udziałów w krajowej produkcji tych wyrobów. Dzięki zakupowi maszyn OMERA, spółka może wytwarzać bardziej szczelne i trwalsze łączenia przewodów wentylacyjnych, transportujących powietrze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.


"Kształtki i kanały okrągłe należą obecnie do najchętniej wykorzystywanych w nowoczesnych systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dlatego podjęliśmy działania, by zwiększyć wydajność ich produkcji. Konsekwentne inwestycje w nowoczesne maszyny to dowód na to, że nasza spółka nieustannie realizuje przyjętą strategię rozwoju. Podejmowane przez nas przedsięwzięcia niewątpliwie przyczynią się również do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty Centrum Klima na rynku. Jesteśmy pewni, że zakup nowoczesnych maszyn pozwoli nam wytwarzać produkty o jeszcze lepszej jakości, co w efekcie przełoży się na zwiększanie sprzedaży na rynkach zagranicznych, głównie wymagającej Europy Zachodniej"
- mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima S.A.
Aktualnie w zakładzie w Piastowie działają nowoczesne maszyny do produkcji elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, takich producentów jak: Spiro, Tormec, Wammes Machinery, Drossbach, Cidan, RAS Reinhardt.

W dniu 6 stycznia 2009 r. notowania Centrum Klima zadebiutowały na rynku regulowanym GPW. Cena akcji na otwarciu wyniosła 8,20 zł i była o 15,49% wyższa niż w dniu zamknięcia na rynku NewConnect. Jest to pierwszy w 2009 roku debiutant na GPW i druga w historii firma zmieniającą rynek notowań z NewConnect na główny parkiet.
Przychody firmy za IV kwartał wzrosły o 4,2% i osiągnęły wartość 18,6 mln zł. Zysk netto spółki ukształtował się na poziomie 1,3 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: EBITDA w IV kwartale 2008 wyniosła 14,2%, a rentowność netto 6,8%.