Centrum Klima - wiodący w na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - dynamicznie zwiększa udział eksportu w przychodach. W I półroczu 2010 sprzedaż zagraniczna spółki wzrosła o 35,9% (z 7,99 do 10,87 mln zł) w porównaniu do analogicznego okresu 2009, w tym sprzedaż produktów aż o 78,4%. Zgodnie z przyjętą strategią, docelowy udział eksportu w przychodach Centrum Klima powinien sięgnąć 45%. Realizację tego celu umożliwią m.in.: dalsze rozszerzanie oferty produktowej, rozbudowa parku maszynowego oraz ekspansja na kolejne rynki. Od początku 2010 roku spółka pozyskała już 55 nowych klientów zagranicznych.

Centrum Klima - dynamiczny rozwój działań eksportowych
Wzrost skali eksportu
Eksport Centrum Klima w pierwszych sześciu miesiącach 2009 roku stanowił 23% całkowitych przychodów spółki, natomiast w analogicznym okresie 2010 roku jego udział w przychodach zwiększył się do 28%. Po znakomitym pierwszym półroczu 2010 roku sprzedaż zagraniczna Centrum Klima systematycznie rośnie. Dane za lipiec 2010 wskazują na wzrost eksportu aż o 46,77%, natomiast w sierpniu o 20,87% wobec 2009 roku.

Nowe rynki zagraniczne
Istotny wzrost udziału eksportu w przychodach Centrum Klima jest efektem systematycznego rozwoju współpracy zagranicznej. W pierwszym półroczu 2010 roku spółka weszła na rynki Austrii, Chorwacji, Wysp Owczych, Maroka, Szwajcarii i Turcji. Centrum Klima nawiązała także współpracę z nowymi kontrahentami ze Szwecji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Bułgarii, Holandii, Rumunii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Finlandii, Danii czy też Portugalii. Łącznie spółka realizuje sprzedaż na rzecz klientów z 34 państw na świecie.

Nie bez znaczenie jest także poszerzanie oferty produktowej oraz zwiększenie mocy produkcyjnych spółki, dzięki otwarciu nowoczesnego kompleksu w Wieruchowie. Nowy park maszynowy Centrum Klima powinien zagwarantować spółce w ciągu 1,5 roku czterokrotne zwiększenie mocy wytwórczych.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiąganej przez Centrum Klima dynamiki eksportu. Sfinalizowana w sierpniu 2010 inwestycja w Wieruchowie powinna nam zagwarantować dalsze wzrosty, a docelowo osiągnięcie 45% udziału eksportu w przychodach spółki. Wciąż napływają do nas nowe zamówienia, które - dzięki nakładom inwestycyjnym w infrastrukturę - są realizowane na bieżąco. Prowadzimy też intensywne rozmowy z kolejnymi potencjalnymi kontrahentami, m.in. z krajów skandynawskich, Niemiec czy Francji. Wielkość eksportu wygenerowana w pierwszym półroczu 2010, a także rekordowe wyniki osiągnięte w lipcu i sierpniu pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość" - mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Rozwój działu eksportu
W związku z dynamicznym rozwojem handlu zagranicznego Zarząd Centrum Klima podjął decyzję o wyodrębnieniu w ramach działu handlowego oddzielnej jednostki odpowiedzialnej za współpracę z kontrahentami zagranicznymi. Dalsza, aktywna polityka eksportowa spółki - wsparta przez rozbudowywanie oferty produktowej oraz zwiększanie skali produkcji - zapewni firmie dalsze systematyczne rozszerzanie relacji handlowych.
Źródło: Centrum Klima S.A.