Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych zredukowane o 75,417%.


Dzisiaj dokonano przydziału akcji w ofercie publicznej Centrum Klima - wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 75,417%. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte i opłacone. W wyniku realizacji publicznej oferty akcji serii C Spółka pozyskała ogółem 31,5 mln zł.
Spółka oferowała akcje wyłącznie nowej emisji w liczbie 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych było 2.700 tys. akcji (90% oferty), natomiast w Transzy Inwestorów Indywidualnych 300 tys. (10% oferty).
Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej połowie listopada 2009 roku.
Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich.
"Bardzo nas cieszy, że Inwestorzy obdarzyli nas tak dużym zaufaniem. Jesteśmy przekonani, że dzięki realizacji celów strategicznych w krótkim czasie zwiększymy wartość spółki dla naszych akcjonariuszy" - mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.
Oferującym akcje spółki Centrum Klima SA jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, natomiast doradcą finansowym - Capital One Advisers.

Komentarze

  • Ważne

    skoro (i tu pojawia się pytanie, czy na każdej uczelni technicznej w Polsce wymaga się, aby prace magisterskie oddawac w formie druku i na CD?) studencki oddają swoje prace w formie CD i te dyskietki leżą... To czy nie lepiej byłoby udostępniac w specjalnej bazie każdej uczelni ich on-line? W koncu i tak są one udostępniane w formie wydruku. Co uważam przynosi wiele niedogoności - ktoś wypożyczy pracę, trzyma nie odda itp. A tak dostęp do pracy w formie on-line jest:
    szybki, prosty, łatwy (nie trzeba jechać na uczelnię, opuszczać miejsca pracy itp) dla każdego. Można sobie poczytać, przeanalizować np wyniki badań zawarte w pracach badawczych. W końcu po coś te badania ktoś robi/robił. Aby z nich korzystać, dochodzić do nowych wniosków. A tak? Są niedostępne..Leżą odłogiem.

  • Konferencje

    Dobrze, że organizuje się tego typu rzeczy (spotkania, seminaria, konferencje itp). Kiedyś było ich znacznie więcej na Wydziałach Politechnik - jako ośrodku docelowym wielu firm, naukowców. Może warto do tego powrócić. Bo nie każdy "dotrze" do stolicy, Krakowa itp. Ale wielu dotrze na wydział Politechniki, bo bliżej, taniej. Dotyczy to nie tylko studentów, ale i pozostałych osób związanych z branżą HVCA.