Cena akcji w ofercie publicznej spółki Centrum Klima - wiodącego w na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - została ustalona na poziomie 10,5 zł. Tym samym wartość oferty wyniesie 31,5 mln zł. Spółka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy, natomiast BZW BK Inwestycje Sp. z o.o. przez 6 miesięcy.Zapisy na akcje rozpoczęły się 20 października 2009 i potrwają do 22 października 2009. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany do 26 października 2009, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do 27 października 2009. Spółka oferuje 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C, w tym 2,7 mln inwestorom instytucjonalnym, a pozostałe 0,3 mln inwestorom indywidualnym. Do obrotu wprowadzonych zostanie także do 3 mln Praw do Akcji serii C.
Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich.

"Cena emisyjna odpowiada sytuacji rynkowej. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych było bardzo duże, dlatego transza im dedykowana ostatecznie wyniesie aż 90%. To dla spółki średnich rozmiarów jaką jest Centrum Klima niezwykle nobilitujące. Podtrzymujemy nasze plany inwestycyjne. Po zakończeniu oferty zweryfikujemy środki przeznaczone na poszczególne cele inwestycyjne i dodatkowe źródła finansowania"
- mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.
Oferującym akcje spółki Centrum Klima SA jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, natomiast doradcą finansowym - Capital One Advisers.