Centrum Energetyczne Efektywnych Technik i Systemów w Inżynierii Środowiska Wewnętrznego ENER-INDOOR powstało 1 stycznia 2003r. przy Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Technik Odpylania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jako projekt typu "centrum doskonałości", finansowany przez Komisję Europejską na gruncie 5. i 6. Programu Ramowego Komisji Europejskiej.


Celem Centrum jest stymulowanie obecności i organizowanie w kraju nowoczesnej wiedzy z zakresu wykorzystywanie dla potrzeb kształtowania środowiska wewnętrznego (w miejscach pracy, w domach, obiektach użyteczności publicznej itp., a więc głównie w obrębie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji) technik efektywnego pozyskiwanie i użytkowania energii oraz skutecznego projektowanie oraz użytkowania instalacji.


Naczelnym zainteresowaniem objęte są tu odnawialne źródła energii (RES): słońca, geotermii, wiatru i programu zintegrowanej symulacji, ujęte w trzy bloki tematyczne:
a) nowe koncepcje energetycznie efektywnych procesów grzewczych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodzenia pomieszczeń oraz rozwiązań w budownictwie,
b) obliczeniowo-projektowe narzędzia zintegrowanej symulacji procesów przepływowych i bilansu energii i powietrza oraz stanu środowiska wewnętrznego w budynkach,
c) techniki pomiarowo-regulacyjne do oceny i utrzymywania parametrów układów wentylacyjno-grzewczych i klimatu wewnętrznego.
Centrum służy wszelkim zainteresowanym odbiorcom, tj. środowisku inżynierskiemu (projektowanie i wykonawstwo) i naukowemu (także studentom), indywidualnym użytkownikom, przedstawicielom sektora handlowego i ośrodków decyzyjnych (władze centralne, administracja lokalna) fachową wiedzą o stosowaniu nowoczesnych rozwiązań, jaką gromadzić będzie i udostępniać poprzez swoje kontakty ze specjalistycznymi ośrodkami europejskimi.
W czasie dwuletniego działania Centrum zorganizowano w roku 2003, czterodniowe warsztaty 'Integrated Building Simulations' oraz, w roku 2004, trzydniowego połączone warsztaty 'How to Effectively Use Advanced RES Technologies in HVAC Systems' i 'Design of Hybrid Ventilation in Existing, Chosen Objects'. Wykłady w ramach tych trzech warsztatów prowadziło ogółem ośmiu wykładowców z sześciu ośrodków zagranicznych oraz jeden wykładowca z Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. We wszystkich warsztatach uczestniczyło ogółem około 120 słuchaczy. Materiały z warsztatów, zawierające wszystkie przedstawione wykłady, zostały wydane przez Centrum i nadal są dostępne dla zainteresowanych.
W latach 2003 i 2004 piętnaścioro członków Centrum ENER-INDOOR odwiedziło i zapoznało się z działalnością przynajmniej dwunastu ośrodków zagranicznych, będących bezpośrednimi gospodarzami wizyt. Tematyka tych wizyt dotyczyła nowoczesnych technik w dziedzinie wentylacji i wybranych zagadnień wentylacji przemysłowej, technologii wykorzystujących energię odnawialną w systemach ogrzewania z wykorzystaniem podzielników kosztów oraz działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa pracy. W wielu przypadkach podczas wizyt umożliwiono członkom Centrum odwiedzenie także innych ośrodków zajmujących się interesującą ich tematyka w danym kraju. Sześć osób w trakcie wizyt odbyło szkolenia dotyczące pakietów symulacyjnych TRNSYS, FLOVENT i EES. Dwie osoby uczestniczyły w międzynarodowym sympozjum na temat: "Zapobieganie schorzeniom sercowo-naczyniowym spowodowanym przez pracę ".
W wyniku tych wyjazdów nawiązano wiele nowych kontaktów i rozpoznano instytucje naukowo-badawcze jako potencjalnych przyszłych partnerów dla współpracy naukowej. Członkowie Centrum opublikowali cztery artykuły. Powstały i zostały wydane przez Centrum trzy specjalistyczne Zeszyty Inżynierskie.
W ostatnim roku działalności Centrum przewiduje się zorganizowanie czwartych warsztatów 'Measurment and Control Techniques for HVAC Systems and Indoor Climate' oraz konferencji 'Energy Efficient Technologies in Indoor Environment'. Przewidziane są również dalsze wizyty członków Centrum w następujących ośrodkach: Technische Universität Clausthal (Niemcy), Technical University of Denmark, Kopenhaga, Dania, Hu-Tech/BOHS, Edynburg, Wielka Brytania (Ergonomics Essentials Course), Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Marne la Valée, Francja, Associaçâo para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrail, Coimbra, Portugalia, University of Nottingham, Wielka Brytania.
Nominalny okres działalności Centrum to lata 2003-2005. Plan długofalowy istnienia i prac Centrum obejmuje także lata następne. Przewiduję się, że w najbliższych latach prowadzona będzie w ramach Centrum ENER-INDOOR działalność badawcza, dotycząca priorytetowych dla polskiej gospodarki obszarów: energii, ekologii i zdrowia oraz działalność dydaktyczna (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria i konferencje). Utrzymywana będzie ścisła współpraca naukowa z innymi ośrodkami europejskimi, co umożliwi aktualizację wiedzy i przenoszenia na polski grunt najnowszych osiągnięć technicznych.