Centrowent s.c. opublikowała na swojej stronie Certyfikat Rzetelności KRD.


Firma Centrowent s.c. Sławomir Paździurek, Bogumił Stec udostępniła swoim kontrahentom bezpośrednią możliwość potwierdzenia rzetelności swoich działań. Na www.centrowent.pl umieściła CERTYFIKAT RZETELNOŚCI wystawiony przez Krajowy Rejestr Długów.
CERTYFIKAT RZETELNOŚCI stanowi aktualne (data wystawienia dokumentu: 31.10.2009 r.) potwierdzenie, że firma Centrowent s.c. jest solidnym kontrahentem i nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów.
Termin ważności takiego dokumentu wynosi 30 dni.
Autentyczność i aktualność certyfikatu można potwierdzić na stronie www.krd.pl.