Przedstawiamy kolejną nowość w ofercie firmy Fläkt Woods

Centralny system monitorowania pracy jednostek napowietrzania SMIA lub SMPA
Centralny system monitorowania opiera się na komunikacji zdalnej z zainstalowanymi jednostkami typu SMIA lub SMPA bez względu na wielkość urządzenia. Komunikacja opiera się na dedykowanym protokole SM-BUS. Centrala sterująca może zarządzać jednocześnie nawet 63 jednostkami napowietrzania.

System monitorowania zaprojektowany został do współpracy z systemem napowietrzania klatek schodowych, wind, przedsionków i innych elementów pionowych dróg ewakuacyjnych przy wykorzystaniu systemów Fläkt Woods typu SMOKE MASTER. Zdalny nadzór umożliwia prowadzenie okresowych testów kontrolnych urządzeń bez konieczności indywidualnego uruchamiania jednostek.

Centrala posiada panel sterujący z ekranem dotykowym i wbudowany zegar czasu rzeczywistego.

Podstawowe możliwości centrali:

- monitorowanie stanu zasilania jednostki wentylatorowej
- monitorowanie stanu zasilania przepustnic otwierających
- monitorowanie stanu przetwornika różnicy ciśnień
- monitorowanie stanu zabezpieczeń zwarciowych wszystkich elementów systemu
- monitorowanie obecności napięcia zasilającego 24Vdc (SELV)
- monitorowanie prawidłowego stanu przetwornicy częstotliwości
- sygnalizacja gotowości systemu
- ręczne uruchomienia instalacji
- sygnalizacja lokalnej blokady jednostki
- sygnalizacja braku napięcia
- test uruchomienia przepustnicy (otwarcie/zamknięcie)
- test pracy wentylatora
- test regulacji przetwornika
- automatyczną, okresową kalibrację przetwornika ciśnienia
- test komunikacji z systemem sygnalizacji pożaru
- konfiguracja czasów testów funkcjonalnych
- ustalenie harmonogramów przeglądów i przypomnienie automatyczne

Typowa topologia sieci:

Topologia sieci