www.clch.dim.pl

92-332 Łódź
Al. Piłsudskiego 84
tel. (+ 48 42) 674 64 14
fax (+ 48 42) 674 81 24
e-mail: direction@clch.dim.pl
http://www.clch.dim.pl
Forma prawna - jednostka badawczo-rozwojowa
Rok założenia - 1961
Działalność - naukowa
· opracowanie technologii produkcji wyrobów mrożonych i chłodzonych
· projektowanie i realizacja systemów monitoringu chłodni
· projektowanie i realizacja instalacji chłodniczych
· analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne żywności i wody
· szkolenia
· badanie patentowe
· badania przechowalnicze
- produkcyjna
· dodatki owocowe do lodów, wyrobów mleczarskich
· mrożone wyroby kulinarne gotowe (np. flaki, fasolka po bretońsku, itp.
- handlowa
· stabilizatory do lodów
· aromaty do lodów
- administracyjno-reprezentacyjna
· Stowarzyszenie Krajowych Producentów Lodów i Deserów Mrożonych
· Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego
· Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr.88 ds. Żywności Mrożonej