Wsłuchując się w zapotrzebowania klientów firma PRO-VENT zaprojektowała nowy rodzaj centrali MISTRAL wyposażonej w energooszczędne silniki stałoprądowe. Zastosowane dmuchawy wolnoobrotowe mają najniższy poziom hałasu spośród innych wentylatorów EC.


PRO-VENT proponuje centrale w dwóch wielkościach i dwóch typach Mistral 600 DUO EC i Mistral 800 DUO EC, a także urządzenie w wersji z bypassem Mistral 600 Geo EC i Mistral 800 Geo EC.
Centrale Mistral 600 DUO EC i Mistral 800 DUO EC to najcichsze, wysokoenergooszczędne centrale specjalnie przystosowane do polskiego klimatu. Zastosowane w nich nowe energooszczędne wentylatory - to nowe korzyści i możliwości. Podczas pracy centrale Mistral zużywają mniej prądu. Przy wydajności 3003/h pobór mocy centrali to 50W. Jeśli zmniejszymy wydajność do niskiego poziomu rzędu 1003/h (np. w czasie gdy dom jest pusty) to centrala ta zużyje tylko 20W.

Specjalnie opracowany nowy sterownik procesorowy RC2 pozwala wykorzystać nowe możliwości, które daje centrala. Do dyspozycji mamy już nie 4 a 7 zakresów pracy wentylatorów, które dodatkowo można swobodnie programować. Dzięki temu możemy płynnie i niezależnie regulować pracę wentylatora nawiewnego i wywiewnego (czego w standardowych rozwiązaniach nie da się osiągnąć).
Centrale wentylacyjne Mistral Geo przystosowane są do pracy z wymiennikiem gruntowym GWC PROVENT-GEO dając w ten sposób kompleksowe rozwiązanie energooszczędnej wentylacji. Sterownik RC2 i w tym przypadku pozwala nam na zgodne z naszymi potrzebami sterowanie pracą centrali.
Źródło: www.pro-vent.pl