W ostanich tygodniach firma VBW Clima Engineering dostarczyła urządzenia swojej produkcji do laboratoriów holenderskiej firmy BPRC oraz moskiewskiej fabryki firmy AVON.

W lipcu oraz sierpniu tego roku firma VBW Clima Engineering dostarczyła 26 urządzeń do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń dużych zakładów produkcyjnych firmy AVON (producenta kosmetyków i zapachów) w Moskwie.
Wśród nich:
- centrale podwieszane SPS – nawiewne z nagrzewnicą elektryczną, wodną oraz wyciągowe
- aparaty wyciągowe SKW
- nagrzewnica kanałowa elektryczna SKNe
- centrala kompaktowa nawiewna BO
- centrala w wykonaniu przeciwwybuchowym
- centrale BS: nawiewne z nagrzewnicą gazową PEGAZ, nawiewno – wyciągowe z odzyskiem ciepła – wymiennik obrotowy, krzyżowy (pracujący w pozycji leżącej), rurka ciepła – nagrzewnice wodne lub gazowe PEGAZ, chłodnice glikolowe.
Łączna ilość dostarczanego do pomieszczeń powietrza wynosi 232.120 m3/h.

Fot. 1 Montaż dostarczonych urządzeń w halach produkcyjnych AVON w Moskwie
Centrale klimatyzacyjne VBW Clima Engineering weszły też w skład instalacji klimatyzacyjnej w nowych laboratoriach firmy Biomedical Primate Research Center, światowego lidera w dziedzinie rozwoju nowych metod w celu udoskonalenia ochrony naszego zdrowia, w Holandii w Rijswijk.
To początek obiecującej współpracy, ponieważ holenderska firma planuje znaczne rozbudowanie istniejącego kompleksu badawczego.

Fot. 2 Obiekt BPRC w budowie
Więcej na ten temat na stronach www.vbwclima.com.pl